Μεγάλες οι προοπτικές της ασφάλισης cyber insurance στην Ελλάδα

21/11/2015 12:49

Η Cromar παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση και τα απαραίτητα εργαλεία ανάπτυξης εργασιών στους εξειδικευμένους διαμεσολαβητές

 

Ο Νίκος Γεωργόπουλος, Cyber Risk Advisor της Cromar, μιλάει στο «ΑΜ» για τα εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρει η Cromar, ως Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής της αγοράς Lloyd’s του Λονδίνου και παράλληλα μας «ξεναγεί» στον κόσμο των κυβερνοεπιθέσεων.

Είστε μεσίτες Ασφαλειών με καταξιωμένη πορεία 50 και πλέον ετών. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που σας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό και ποια τα συγκριτικά σας πλεονεκτήματα;

Η Cromar είναι Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής των LLOYD’S, διαθέτει πολυετή εμπειρία στη δημιουργία και προώθηση εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των LLOYD’S με τα οποία έχει Εξουσιοδότηση Δέσμευσης (Binding Authority).

Στόχος μας είναι η δημιουργία ασφαλιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την αγορά των LLOYD’S προσφέροντας στον ασφαλισμένο:

  • την Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα των LLOYD’S
  • υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και
  • καινοτόμες ασφαλιστικές καλύψεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

H πρόσβαση στην αγορά των LLOYD’S μας δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων στη διεθνή ασφαλιστική αγορά και την εισαγωγή νέων καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων, τα οποία διαθέτουμε στην ελληνική αγορά μέσω συνεργαζόμενων δικτύων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις στην αγορά της Αστική Ευθύνης δημιουργήσαμε ένα νέο πρόγραμμα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων, το Secure PI3, το οποίο προστατεύει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή από περιστατικά παραβίασης ιδιωτικότητας και κυβερνοεπιθέσεων.

Η κύρια δραστηριότητά σας σχετίζεται με κινδύνους στους γενικούς κλάδους. Τι άλλες υπηρεσίες προσφέρετε; Σκοπεύετε να επενδύσετε σε νέες αγορές; 

Προσφέρουμε ασφαλιστικά προϊόντα για ιδιώτες και εταιρείες που θέλουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά κινδύνους γενικών ασφαλίσεων όπως Περιουσίας, Διαδικτυακών Κινδύνων, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Ατυχημάτων, Μεταφορών, Τεχνικών Ασφαλίσεων, Αστικής Ευθύνης, Σκαφών, Διαφόρων Κινδύνων και Αυτοκινήτων.

Δημιουργούμε λύσεις white label για εταιρείες που θέλουν να δημιουργήσουν προγράμματα επιβράβευσης (loyalty) για να αυξήσουν την πιστότητα των πελατών τους.

Η επένδυση σε νέες αγορές είναι μια συνεχής διαδικασία, εξετάζοντας τις τάσεις που επικρατούν διεθνώς εξελίσσουμε το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και προϊόντων που προσφέρουμε στα δίκτυά μας.

Η ανάληψη διαδικτυακών κινδύνων είναι μια σχετικά νέα αγορά. Έχετε σκοπό να επεκταθείτε σε αυτήν; Στην Ελλάδα τι προοπτικές υπάρχουν;

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που προσφέραμε στην ελληνική αγορά μια από τις καλύτερες λύσεις διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών, το Beazley Global Breach Solution.

Το Beazley Global Breach Solution προσφέρει εκτός από την κάλυψη των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων της εταιρείας πρόσβαση στην Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών που διαθέτει, η οποία βραβεύθηκε από την Advisen ως η καλύτερη ομάδα για το 2015 και έχει αντιμετωπίσει άνω των 2.000 περιστατικών.

Η παγκόσμια αγορά ασφάλισης Cyber Insurance σήμερα έχει αξία της τάξης των 2 δισ. δολαρίων με το 90% των ασφαλίστρων να προέρχεται από τις ΗΠΑ.

Η Αμερικανική αγορά Cyber Insurance αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία δέκα χρόνια, λόγω της εισαγωγής της νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικότητας και της υποχρεωτικής γνωστοποίησης συμβάντων παραβίασης στις αρμόδιες αρχές όσο και στους πελάτες των οποίων χάθηκαν προσωπικά δεδομένα. Στην  Ευρώπη αναμένεται να υιοθετηθεί νέα νομοθεσία που επιβάλλει την υποχρεωτική γνωστοποίηση συμβάντων παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων: στις αρμόδιες αρχές εντός 24 ωρών,  στους πελάτες των οποίων χάθηκαν προσωπικά δεδομένα και την επιβολή προστίμων τα οποία μπορούν να φθάσουν έως 2% του τζίρου της εταιρείας.

Η εκτίμηση για το μέγεθος της αμερικανικής αγοράς για το 2020 είναι $ 10 δισ. και το εκτιμώμενο μέγεθος της  παγκόσμιας αγοράς για το 2025 είναι $ 20 δισ. σύμφωνα με στοιχεία της Allianz.

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • τους παράγοντες που βοήθησαν την ανάπτυξη της αμερικανικής αγοράς
  • τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία και
  • την έρευνα των Lloyds η οποία  εκτιμά ότι $ 1.06 δισ. δολάρια του εκτιμώμενου Α.Ε.Π της Ελλάδας βρίσκεται σε κίνδυνο από κυβερνοεπιθέσεις

αναμένουμε ότι η συγκεκριμένη αγορά έχει μεγάλες προοπτικές για εξειδικευμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας στους οποίους προσφέρουμε κατάλληλη εκπαίδευση και εργαλεία ανάπτυξης των εργασιών τους.

Η παγκόσμια αγορά ασφάλισης Cyber Insurance σήμερα έχει αξία της τάξης των 2 δισ. δολαρίων με το 90% των ασφαλίστρων να προέρχεται από τις ΗΠΑ.

Μπορείτε να μας παρουσιάσετε επιγραμματικά τους βασικούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από μια «κυβερνοεπίθεση» και τους τρόπους αντιμετώπισης;

Μια κυβερνοεπίθεση η οποία προκαλεί άρνηση παροχής υπηρεσίας  (DDoS) μπορεί να δημιουργήσει περιορισμούς πρόσβασης σε online υπηρεσίες μιας εταιρείας, ολική έλλειψη διαθεσιμότητάς τους ή και απώλεια εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η ασφαλιστική αγορά για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών συνεπειών περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων προσφέρει την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης της κρίσης που προκαλεί ένα τέτοιο περιστατικό όπως α) έξοδα για την πρόσληψη Εξειδικευμένων Ερευνητών Ασφαλείας, β) έξοδα για την ενημέρωση πελατών, γ) έξοδα δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης κρίσης, δ) νομικά έξοδα για τη διαχείριση των κανονιστικών απαιτήσεων, ε) έξοδα νομικών συμβουλών και στ) έξοδα πρόσληψης ειδικών διαπραγματευτών σε περίπτωση εκβιασμού.

Επίσης, ασφαλίζει την ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων, οι οποίοι θα μπορούσαν να ασκήσουν αγωγή κατά του ασφαλισμένου για ζημία που μπορούν να υποστούν λόγω περιστατικών παραβιάσεων ηλεκτρονικών συστημάτων και διαρροής προσωπικών τους δεδομένων και την Απώλεια Κερδών σε περίπτωση άρνησης παροχής υπηρεσίας (DDoS) λόγω κυβερνοεπιθέσεων.

Τέλος, Ασφάλειες και τεχνολογία. Πιστεύετε ότι έχουμε πολλά ακόμα να δούμε; Πώς η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του διαμεσολαβητή;

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 60% του χρόνου του ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής τον καταναλώνει σε ζητήματα υποστήριξης του πελατολογίου του και γραφειοκρατικές διαδικασίες και το 40% που απομένει στην προσωπική του βελτίωση και στις πωλήσεις.

Η χρήση της τεχνολογίας και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες αναζήτησης κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων, παρακολούθησης και είσπραξης των συμβολαίων αυξάνει το χρόνο που διαθέτουν οι διαμεσολαβητές για επιπλέον πωλήσεις με αποτέλεσμα την αύξηση του εισοδήματός τους.

Εμείς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες μας και να προσφέρουμε περισσότερο χρόνο για πωλήσεις στους διαμεσολαβητές που συνεργάζονται μαζί μας.

Η χρήση των social media μπορεί να βοηθήσει το διαμεσολαβητή να προσεγγίσει νέες αγορές αρκεί να επιλέξει το κατάλληλο μέσο και να το χρησιμοποιεί συστηματικά, για παράδειγμα με τη βοήθεια του Linkedin  μπορεί να δημιουργήσει ένα θεματικό group ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις ασφαλίσεις που χρειάζονται ιδιώτες, επαγγελματίες και εταιρείες προσφέροντας γνώση και πληροφόρηση για ασφαλιστικά ζητήματα.

Εμείς έχουμε δημιουργήσει εταιρική σελίδα της Cromar στο Linkedin για να έχουμε επαφή με τους διαμεσολαβητές, εξειδικευμένα group πληροφόρησης για το cyber insurance όπως το «Cyber Risks Advisors» και «Cyber Insurance Greece» και εξειδικευμένα ενημερωτικά portals όπως το www.cyberinsurancegreece.com και www.privacyrisksadvisors.com.

Πηγή www.insurancedaily.gr