1.555 έφθασαν τα μέλη του Cyber Risks Advisors LinkedIn Group στους 27 μήνες λειτουργίας του

07/11/2015 17:49

 

Τα 1.555 Μέλη έφθασαν τα μέλη του Cyber Risks Advisors LinkedIn Group στους 27 μήνες λειτουργίας του κατατάσσοντάς το μέσα στα μεγαλύτερα θεματικά group του LinkedIn που ασχολούνται με κινδύνους Cyber & Privacy Risk.

 

Ο σκοπός του Group είναι: η δημιουργία μιας ομάδας που θα συζητά θέματα παραβίασης ιδιωτικότητας, παραβίασης συστημάτων, διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών και τρόπους αντιμετώπισής τους.

 

Στο Cyber Risks Advisors συμμετέχουν επαγγελματίες και στελέχη που ασχολούνται με το Information Security, δικηγόροι, στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επικοινωνιολόγοι, Εξυπηρέτησης Πελατών, Ασφαλιστές και Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και συζητούν την ανάγκη για την δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών, την ανταλλαγή απόψεων για σχετικά θέματα που τους απασχολούν. 

 

Το Cyber Risks Advisors  αποτελεί ένα καθημερινό εργαλείο ενημέρωσής τους.

 

Το μεγαλύτερο μέρος των μελών (άνω του 80%) είναι από το εξωτερικό και είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες στον τομέα τους, ανάμεσά τους και πολλοί Ελληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό σε τομείς που σχετίζονται με την διαχείριση περιστατικών data breach.  

 

Δημιουργός του Group είναι ο Νίκος Γεωργόπουλος.

Εκτός από το Group έχει επίσης δημιουργήσει  τα θεματικά portal 

www.cyberinsurancegreece.com & www.privacyrisksadvisors.com.

 

Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 

https://www.linkedin.com/grps/Cyber-Risks-Advisors-5144882/about?