Μοχλός ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής αγοράς Cyber Insurance η Νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις κυβερνοεπιθέσεις

09/12/2015 14:21

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. κατέληξαν χτες στην πρώτη συμφωνία που αφορά την υιοθέτηση ενιαίας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με την κυβερνοασφάλεια.

Η νέα νομοθεσία απαιτεί απο τις εταιρίες που ανήκουν στις κρίσιμες υποδομές να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις παραβίασης συστημάτων τους και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών που αντιμετωπίζουν, τους πελάτες των οποίων χάθηκαν τα προσωπικά δεδομένα και προβλέπει πρόστιμα έως 2% του τζίρου τους.

Στις κρίσιμες υποδομές ανήκουν εκτός από τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών και Internet, οι εταιρίες πάροχοι ενέργειας, οι εταιρίες μεταφορών, οι πάροχοι υγείας και οι εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα (τράπεζες, ασφαλιστικές).

Η ψήφιση της νομοθεσίας να γίνει εντός του 2015 και η ενσωμάτωση από τα κράτη μέλη εντός 18 μηνών.

H ενσωμάτωση της νομοθεσίας και η υποχρεωτική γνωστοποίηση θα βοηθήσει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς cyber insurance κάτι αντίστοιχο συνέβει και στην Αμερικανική αγορά όταν η Καλιφόρνια του 2003 υιοθέτησε αντίστοιχη νομοθεσία.

Σήμερα το μέγεθος της αμερικανικής αγορά ασφάλισης cyber insurance εκτιμάται σε $2δις και αναμένεται να φτάσει στο $10δις το 2020.

To εκτιμώμενο μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία της ADVISEN είναι €224,2 εκ. για το 2015 και € 426εκ για το 2016, η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες επιχειρήσεων η Beazley δημιούργησε το Beazley Global Breach Solutionτο οποίο αποτελεί μια συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν την αυξανόμενη ευθύνη τους, να μετριάσουν τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη τους και προσφέρεται στην Ελλάδα από την Cromar.

Το Beazley Global Breach Solution προσφέρει εκτός από την κάλυψη των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων της εταιρίας και πρόσβαση στην Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών που διαθέτει και έχει διαχειρισθεί άνω των 3.000 περιστατικών παγκοσμίως.

H Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών του Beazley Global Breach Solution βραβεύθηκε ως η καλύτερη ομάδα για το έτος 2014 από την Advisen.

Οι παροχές του προγράμματος είναι σχεδιασμένες με στόχο να μετριάσουν τις οικονομικές συνέπειες και τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη του εταιριών από πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των συστημάτων της επιχείρησης και απώλειας προσωπικών δεδομένων.

Για την ενημέρωσή των επιχειρήσεων σχετικά με θέματα διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων & απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών δημιουργήθηκαν 2 θεματικά portals 

τα www.cyberinsurancegreece.com & www.privacyrisksadvisors.com.