Κινδυνεύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις από περιστατικά παραβίασης συστημάτων & απώλειας δεδομένων; του Νίκου Γεωργόπουλου ΜΒΑ CyRM

19/01/2016 08:43

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Εµ, επικεφαλής αναλυτής Ασφάλειας στην Παγκόσµια Οµάδα Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky Lab, ο οποίος παρουσίασε στο Fortune τα πιο πρόσφατα ευρήµατα, τις τάσεις των κυβερνοεγκληµατιών και τους τρόπους µε τους οποίους κάθε εταιρεία µπορεί να προστατευτεί από αυτό που οι άνθρωποι του χώρου της ψηφιακής ασφάλειας χαρακτηρίζουν «αναπόφευκτο».

 

«Μέσα στο 2014, το 94% των επιχειρήσεων αντιµετώπισαν ζητήµατα ψηφιακής ασφάλειας που προέρχονταν εκτός της εταιρείας και το 12% έπεσαν θύµατα στοχευµένων επιθέσεων» τονίζει ο Ντέιβιντ Εµ. «Παγκοσµίως, το µέσο κόστος ενός περιστατικού παραβίασης δεδοµένων ανέρχεται στα 720.000 δολάρια. Ωστόσο, η έρευνα της Kaspersky για τις παγκόσµιες ψηφιακές προκλήσεις το 2014 έδειξε ότι το κόστος µιας επιτυχηµένης στοχευµένης επίθεσης θα µπορούσε να φτάσει µέχρι και τα 2,54 εκατοµµύρια δολάρια».

 

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτήν τη «µάχη» για τη διασφάλιση των ευαίσθητων εταιρικών δεδοµένων. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία των Kaspersky Lab και B2B International, το 2013 το 96% των ελληνικών επιχειρήσεων αντιµετώπισαν ζητήµατα ψηφιακής ασφάλειας.

Στην έρευνα της Kaspersky για τις ψηφιακές απειλές των ελληνικών εταιρειών το 2013:

 • το 87% εξ αυτών αντιµετώπισαν εσωτερικά ζητήµατα ασφάλειας κυρίως λόγω απροσεξίας των εργαζοµένων
 • στο 39% των περιπτώσεων, η διαρροή δεδοµένων οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος των στελεχών
 • στο 18% στη λανθασµένη χρήση βασικών ψηφιακών υπηρεσιών από φορητές συσκευές («έξυπνα» κινητά, tablets).

 

Εκτός από την μελέτη της Kaspersky μελέτη για την Ελλάδα που εκπόνησε η αγορά των Lloyd’s σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Κινδύνων του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ υπολογίζει το κόστος των κυβερνοεπιθεσεων που θα δεκτούν επιχειρήσεις και οργανισμοί την επόμενη δεκααετία (2015-2025) οτι ανέρχεται σε $1.06 δις δολλάρια του εκτιμώμενου Α.Ε.Π της Ελλάδας. Το πόσο οποίο υπολείπεται ελάχιστα σε σχέση με τα σε $1.07 δις δολλάρια του εκτιμώμενου Α.Ε.Π που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω σεισμού.

 

 

Εκτός των παραπάνω μελετών πριν μερικές εβδομάδες ζήσαμε την απειλή κυβερνοεπίθεσης με στόχο την άρνηση παροχής υπηρεσίας του e-banking των Ελληνικών Τραπεζών από την Armada Collective και την απαίτηση λήψης λύτρων σε bitcoin. Το φαινόμενο αυτό αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από τις Τράπεζες, τις εταιρίες τηλεεπικοινωνιών, την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και την Τράπεζα της Ελλάδος.  

 

Mε την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι εταιρίες που δε θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ασφάλεια των δεδομένων τους κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων που φθάνουν έως 2 % του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας,.

 

Πρόληψη και διαχείριση περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων

«Το σηµείο εκκίνησης για κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι η αξιολόγηση των κινδύνων», ορίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να κινηθεί κάθε εταιρεία που θέλει να διασφαλίσει την ψηφιακή παρουσία της. Οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν από κάθε επιχειρηµατία είναι οι εξής: Ποια περιουσιακά στοιχεία διαθέτει η επιχείρησή του (πνευµατική ιδιοκτησία, δεδοµένα πελατών κ.λπ.), ποιοι θα µπορούσαν να θέλουν να της επιτεθούν και µε ποιον τρόπο θα επιχειρούσαν να το κάνουν πράξη;

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω «η επιχείρηση πρέπει να χαράξει µια στρατηγική για τον περιορισµό των κινδύνων. Αυτό περιλαµβάνει τη δηµιουργία “άµυνας σε βάθος”, αν υποθέσουµε ότι ένας εισβολέας µπορεί να προσπεράσει την περιµετρική άµυνα. Η τεχνολογία παίζει σηµαντικό ρόλο, αλλά δεν αρκεί».

 

Δυστυχώς, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα παραβιάσεων συστημάτων επιχειρήσεων που δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες και δεν κατάφεραν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα εκδηλωθέντα περιστατικά.,

 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει σε κάθε εταιρία να έχει συσταθεί μια Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Παραβίασης Συστημάτων η οποία αποτελείται από ανώτατα στελέχη της εταιρίας από τμήματα όπως:

 • Information Security
 • Πληροφορική
 • Νομικη υπηρεσία
 • Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Επικοινωνίας
 • Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Οικονομική Διεύθυνση
 • Business Continuity
 • HR
 • Marketing

και εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους όπως: δικηγόρους , επικοινωνιολόγους, ερευνητές ψηφιακής εγκληματολογίας.

 

Η ομάδα πρέπει να συνεδριάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να εκπονεί ασκήσεις προσομοίωσης διάφορων σεναρίων ώστε τα μέλη της να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών.

 

Η ομάδα αυτή πρέπει να συντονίζεται από  ένα εξειδικευμένo  στέλεχος το οποίο θα φροντίζει για την συνεχή ετοιμότητά της και θα δίνει την κατάλληλη πληροφόρηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά την εξέλιξη ενός περιστατικού παραβίασης. Όταν συμβεί παραβίαση συστημάτων και διαρροή δεδομένων, θα πρέπει να παρθούν γρήγορα αποφάσεις και πολλές φορές χωρίς δυνατότητα αναίρεσης ακόμα.

 

Η ασφάλιση Cyber Insurance ως Εργαλείο Διαχείρισης Περιστατικών Παραβίασης Συστημάτων.

Τα περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών δημιουργούν άμεσες και έμμεσες δαπάνες οι οποίες  είναι απραγραμμάτιστες, έχουν αρνητική επίπτωση στην ρευστότητα και τις ταμειακές ροές ενός οργανισμού και επηρεάζουν τον Ισολογισμό της.

 

Η ​​ασφάλιση Cyber Insurance είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της συνολικής στρατηγικής για τη διαχείριση των κινδύνων. Ενώ στον κυβερνοχώρο η ασφάλιση δεν μπορεί να εμποδίσει ένα περιστατικό ασφαλείας, μπορεί:

 • να συμπληρώσει την Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Παραβίασης Συστημάτων με την παροχή βοήθειας μέσω εξειδικευμένων παρόχων που παρέχουν τις κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό,
 • να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των περιστατικών μειώνοντας τις επιπτώσεις της παραβίασης στους πελάτες, τη φήμη της εταιρείας,
 • και να καλύψει το χρηματοοικονομικο κόστος του περιστατικού ώστε να μην επηρεαστούν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων η Beazley δημιούργησε το Beazley Global Breach Solution το οποίο αποτελεί μια συνολική λύση  αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων, επιτρέπει στις επιχειρήσεις, να διαχειριστούν περιστατικά παραβιασης συστημάτων και να μετριάσουν  τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη τους και προσφέρεται στην Ελλάδα από την Cromar (www.cromar.gr).

Το Beazley Global Breach Solution προσφέρει εκτός από την κάλυψη των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων της εταιρίας πρόσβαση στην Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών, η οποία βραβεύθηκε από την Advisen ως η καλύτερη ομάδα για το 2015 και έχει αντιμετωπίσει άνω των 3.000 περιστατικών παγκοσμίως.

 

Νίκος Γεωργόπουλος , ΜΒΑ, CyRM.

Cyber Risk Advisor

CROMAR Coverholder at LLOYD΄S

Email: nikos.georgopoulos@cromar.gr

 

Ο Νίκος Γεωργόπουλος είναι αποφοιτος του ALBA Graduate Business School  και πτυχίου Φυσικής του Πανεπιστημίου Πάτρας. Είναι μέλος του International Association of Privacy Professionals και εξειδικευμένος σύμβουλος στην παροχή ασφαλιστικών λύσεων Cyber /Privacy Liability & Data Breach Management και Πιστοποιημένος Cyber Insurance Risk Manager. Είναι δημιουργός του Cyber Risks AdvisorsLinkedIn Group, του www.privacyrisksadvisors.com και του www.cyberinsurancegreece.com