Internet of Thnks

 
Κίνδυνοι και Οφέλη από το Internet of Things H προσέγγιση του ISACA
 

Το Τοπίο Σήμερα

Η αλματώδης τεχνολογική πρόοδος που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιφέρει επανάσταση και έχει αλλάξει ριζικά τις τεχνολογίες πληροφορικής αλλά και το σύγχρονο επιχειρείν. Σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλές συσκευές διαρκώς συνδεδεμένες στο Internet που συλλέγουν και μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ τους. H Cisco σε μία πρόσφατη μελέτη της προβλέπει ότι μέχρι το 2020 θα υπάρχουν πάνω από 50 δισεκατομμύρια συσκευές συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο. Ο όρος που έχει επικρατήσει στις μέρες μας να περιγράφει την ενσωμάτωση αυτής της ψηφιακής υποδομής στην καθημερινότητα των ανθρώπων, είναι εκείνος του Internet of Things. Ο συγκεκριμένος όρος προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Kevin Ashton  το 1999 και στη συνέχεια άρχισε να γίνεται παγκοσμίως δημοφιλής μέσω των δημοσιευμένων ερευνών του Auto-ID Center του πανεπιστημίου MIT. Αδιαμφισβήτητα, το Internet of Things έχει να προσφέρει πολλά τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές. Παρόλα αυτά, εγείρονται πολλά θέματα που άπτονται της ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας των δεδομένων που συλλέγονται και διακινούνται συνεχώς. Το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε και ακούμε όλο και πιο συχνά για περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους συσκευές και γενικότερα συστήματα, γίνονται στόχοι κακόβουλων επιθέσεων ή λειτουργούν ως συνεχές σύστημα παρακολούθησης είτε εν γνώσει ή μερικές φορές ακόμη και σε άγνοια των χρηστών τους.

 

Οι Προκλήσεις για τους Επαγγελματίες της Πληροφορικής

Σύμφωνα με το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο, οι εκάστοτε Διευθύνσεις Πληροφορικής συνήθως καλούνται να διαχειριστούν προκλήσεις που σχετίζονται κυρίως με την επιτυχημένη αλλά και την ασφαλή υλοποίηση της διασύνδεσης όλων αυτών των συσκευών. Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές τις προκλήσεις είναι:

 • Η αποτελεσματική αυθεντικοποίηση και η διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών.
 • Απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και σχετικά αιτήματα αποστολής δεδομένων σε Δημόσιες Αρχές και Εποπτικούς Οργανισμούς.
 • Το άγνωστο πολλές φορές κόστος διαχείρισης και αποθήκευσης του τεράστιου όγκου δεδομένων που συλλέγεται, αλλά και της συντήρησης της αναγκαίας δικτυακής υποδομής.
 • Έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Η ιδιοκτησία των δεδομένων που συλλέγονται και που πολλές φορές ανήκουν σε κάποια άλλη Διεύθυνση εκτός Πληροφορικής (π.χ. Marketing, Ανθρωπίνων Πόρων, Εμπορική κτλ.).

 

IT Risk / Reward Barometer 2013

Ο διεθνής Οργανισμός ISACA® σε μία πρόσφατη έρευνα (2013 IT Risk / Reward Barometer) που δημοσιοποίησε, προσέγγισε μεταξύ άλλων και την περιοχή Internet of Things. Η έρευνα εστίασε στη μελέτη της στάσης και συμπεριφοράς των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά στους κινδύνους και τα οφέλη. Οι ομάδες ενδιαφέροντος ήταν δύο - και συγκεκριμένα:

 • Τελικοί χρήστες / καταναλωτές: 4.000 συμμετέχοντες από 4 διαφορετικές χώρες (ΗΠΑ, Μεξικό, Ινδία και Ηνωμένο Βασίλειο).
 • Μέλη του ISACA: 2.013 συμμετέχοντες από 110 χώρες παγκοσμίως.

Τι Πιστεύουν οι Καταναλωτές

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ένα κενό μεταξύ του τι πιστεύουν και πώς τελικά δρουν οι καταναλωτές. Έτσι, ενώ μπορεί να ανησυχούν για την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων, παρόλα αυτά δεν ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές προστασίας αυτών σε ατομικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα και στις τέσσερις χώρες, η συντριπτική πλειοψηφία (>86%) των συμμετεχόντων ανησυχεί ότι τα δεδομένα τους θα κλαπούν. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να ακολουθούν επικίνδυνες πρακτικές, όπως ίδιο λογαριασμό χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε μία πληθώρα διαφορετικών εφαρμογών και websites (>50%) ή ακόμη και καταγραφής των κωδικών για να τους θυμούνται (>40% ΗΠΑ, Ινδία και  >20% Ηνωμένο Βασίλειο και Μεξικό). 

Αυτή η ισορροπία μεταξύ της απαίτησης για περισσότερη ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας και της συνεχούς επιθυμίας για ευκολία χρήσης των συστημάτων θα είναι όλο και πιο έντονη, καθώς θα αυξάνεται ο αριθμός των διασυνδεδεμένων συσκευών. Αν λοιπόν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη της Cisco και υπάρχουν 50 δισεκατομμύρια διασυνδεδεμένες συσκευές το 2020, οι Οργανισμοί και οι επιχειρήσεις πρέπει να προσπαθήσουν πολύ ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε ό,τι αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Γενικότερα, η μεγαλύτερη ανησυχία των συμμετεχόντων (24-34%) στην έρευνα αναδείχθηκε η πιθανότητα κάποιος μη εξουσιοδοτημένος χρήστης (π.χ. hacker) να αποκτήσει πρόσβαση στις συσκευές και στους λογαριασμούς τους και να προχωρήσει σε μία κακόβουλη ενέργεια.

 

Τι Πιστεύουν οι Επαγγελματίες στο χώρο της Πληροφορικής

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επαγγελματίες στο χώρο της Πληροφορικής - που είναι και Μέλη του ISACA, σε συντριπτικό βαθμό (99%) θεωρούν ότι το Internet of Things θέτει νέα θέματα διακυβέρνησης. Επίσης, το 51% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι πρόκειται να επενδύσει σε σχετικές πρωτοβουλίες, ενώ το 31% απάντησε ότι οι Οργανισμοί τους έχουν ήδη επωφεληθεί απο τέτοιου είδους ενέργειες.Επίσης, παρά τα θέματα διακυβέρνησης, οι επαγγελματίες του χώρου σε ποσοστό 50% θεωρούν ότι τα πιθανά οφέλη για τους τελικούς καταναλωτές υπερτερούν από τους σχετιζόμενους κινδύνους, ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 43% στην αντίστοιχη ερώτηση για τα πιθανά οφέλη στις επιχειρήσεις.

5 Βήματα για Ευέλικτη Προσέγγιση του Internet of Things

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη και με βάση την τεχνογνωσία του, ο ISACA προτείνει στους Οργανισμούς να υιοθετήσουν μία ευέλικτη (“Agile”) προσέγγιση, που αποτελείται από 5 επιμέρους βήματα.

 1. Αct Quickly – Γρήγορη Δράση, δεν αρκεί οι επιχειρήσεις να αντιδρούν μόνο.
 2. Govern Initiatives – Σωστή διακυβέρνηση και διαχείριση των πρωτοβουλιών για να εξασφαλιστεί ότι τα δεδομένα παραμένουν όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και οι κίνδυνοι διαχειρίσιμοι.
 3. Identify Benefits – Εντοπισμός προσδοκώμενων ωφελειών και τρόπου μέτρησης αυτών.
 4. Leverage Technology Committee – Αξιοποίηση της ηγετικής τεχνολογικής ομάδας για να επικοινωνήσει καθαρά τα πιθανά οφέλη στη Διοίκηση.
 5. Embrace Creativity – Υποστήριξη της δημιουργικότητας και του οράματος.

 

Το Internet of Things δεν είναι απλώς η νέα γενιά των διασυνδεδεμένων συσκευών, αφού σχετίζεται άμεσα με κινδύνους και από άλλες περιοχές όπως το Cybersecurity, Big Data και BYOD (Bring Your Own Device) και εγείρει βασικά θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα όμως, τα σημαντικά οφέλη για τον τελικό καταναλωτή αλλά και τους Οργανισμούς, είναι σε θέση να αποτελέσουν το μοχλό εκείνο ώστε να αναζητηθούν/αναπτυχθούν και να ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, για να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι κίνδυνοι που υπάρχουν. Όπως είχε αναφέρει και ο George Bernard Shaw σε ένα από τα έργα του το 1921, …You see things and you say “Why?” But, I dream things that never were and I say “Why not?”


Πηγή:https://www.itsecuritypro.gr/contents_article.php?id=293&catid=2

 

To Internet του Μελλοντός μας

14933486_xl.jpg

 

Το Internet of things (IoT) είναι ένα από τα πιο καυτά θέµατα της τεχνολογικής επικαιρότητας, µιας και τελικά επηρεάζει όχι µόνο τον τρόπο που θα ζούµε αλλά και τον τρόπο που θα εργαζόµαστε. Το IoT έχει τις προοπτικές να µειώσει τα κόστη, να προωθήσει την καινοτοµία και να δηµιουργήσει νέες και ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο σύνολο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Με λίγα λόγια, το IoT αποτελεί το «next big thing» και µια µεγάλη ευκαιρία δραστηριοποίησης για το κανάλι.

 

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή και συγκεκριµένα από το ασύρµατο Internet, του οποίου η παρουσία έγινε ολοένα και πιο ευρεία και το κόστος µειώθηκε αισθητά. Σαν συνέπεια, κατασκευάστηκαν ακόµα περισσότερες συσκευές µε Wi-Fi δυνατότητες και ενσωµατωµένους αισθητήρες, ενώ ταυτόχρονα η διείσδυση των smartphones στην αγορά, κυριολεκτικά εκτινάχθηκε. Με απλά λόγια, το IoT είναι η σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής στο Internet, αλλά και µεταξύ τους. Στη λογική αυτή περιλαµβάνονται τα πάντα: κινητά, καφετιέρες, πλυντήρια, ψυγεία, ακουστικά, λάµπες, wearable συσκευές και όποια άλλη συσκευή ή component διαθέτει κουµπί on/off.

 

Μια τεχνολογία, για όλα

Για να δώσουµε µια προοπτική, αξίζει να αναφέρουµε πως η γνωστή εταιρεία αναλύσεων Gartner υπολογίζει πως ως το 2020 θα έχουν συνδεθεί περίπου 25 δις συσκευές. Το IoT είναι, εποµένως, ένα τεράστιο δίκτυο συνδεδεµένων «πραγµάτων» (το οποίο επίσης περιλαµβάνει και ανθρώπους).

 

Το ερώτηµα που συνήθως προκύπτει είναι «γιατί να θέλουµε τόσες συνδεδεµένες συσκευές να συνοµιλούν µεταξύ τους»; Η απάντηση είναι πως η τεχνολογία αυτή είναι πρακτική, λειτουργική και απόλυτα χρηστική. Μπορούµε να αναφέρουµε δεκάδες παραδείγµατα, όπως το ότι κατά τη διάρκεια της µετάβασής µας σε ένα meeting, το αυτοκίνητό µας θα έχει πρόσβαση στο calendar, γνωρίζοντας την καλύτερη δυνατή διαδροµή που θα πρέπει να ακολουθήσουµε, και εφόσον υπάρχει µποτιλιάρισµα, το αυτοκίνητό µας να ειδοποιήσει τους συνεργάτες µας πως θα καθυστερήσουµε. Μια ακόµα χρήση σε συνθήκες γραφείου είναι πως ο εξοπλισµός µας θα γνωρίζει πότε µειώνονται οι προµήθειές µας και αυτόµατα θα προχωρά σε παραγγελίες.

 

Σε ακόµα πιο ευρύ πεδίο, το IoT θα µπορεί να εφαρµοστεί σε τοµείς όπως τα δίκτυα µεταφορών ή στις λεγόµενες «έξυπνες» πόλεις, µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα στη µείωση απορριµµάτων, αλλά και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Ένα συνδεδεµένο σύστηµα µαζικών µεταφορών σηµαίνει πως η κυκλοφορία θα διεξάγεται οµαλότερα, καθώς θα αλλάζουν οι συνθήκες. Οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών, λεωφορείων, τραίνων και τραµ θα µπορούν να λαµβάνουν άµεσες ειδοποιήσεις σχετικά µε όποιες αλλαγές ή προβλήµατα προκύψουν. Από την άλλη, η παρουσία αισθητήρων σε όλο το σπίτι θα ελέγχει τα επίπεδα δραστηριότητας, τις συνήθειες ύπνου ή λήψης φαρµακευτικής αγωγής των ενοίκων.

 

Μάλιστα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το IoT θα βοηθάει στο ζήτηµα της εξοικονόµησης ενέργειας, χάρη στη χρήση αισθητήρων που θα αυτοµατοποιούν το φωτισµό, το νερό, τη θέρµανση, βασιζόµενοι στον αριθµό των εργαζοµένων εντός των εγκαταστάσεων, της ακριβούς τους θέσης, καθώς και των καιρικών συνθηκών. Σε τελική ανάλυση, το IoT προσφέρει σχεδόν αναρίθµητες προοπτικές και δυνατότητες για συνδέσεις, πολλές από τις οποίες δεν µπορούµε ακόµα να φανταστούµε.

 

Πραγµατικότητα και προβλέψεις

Σύµφωνα µε την Gartner, από τα 25 δις συνδεδεµένων συσκευών ως το 2020, το µεγαλύτερο ποσοστό, αλλά και αυτό µε τη µεγαλύτερη επίδραση, θα σχετίζεται µε τα καταναλωτικά αγαθά, ξεπερνώντας την αντίπαλη κατηγορία των generic business αγαθών κατά 250%!

Δεν θα πρέπει να µας εκπλήσσει το γεγονός πως τα καταναλωτικά αγαθά θα αποτελούν την κορυφαία κατηγορία της διείσδυσης του IoT, δεδοµένου του όγκου των επενδύσεων που έχουν κάνει οι vendors σε αυτόν το χώρο. Εντούτοις, το γεγονός πως τα generic business αγαθά ξεπερνούν, σύµφωνα µε την Gartner, την αυτοκινητοβιοµηχανία, είναι µια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Σε τελική ανάλυση, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προβλέπουν πως τα αυτοκίνητα του µέλλοντος θα επιτρέπουν στους οδηγούς να ελέγχουν µεγάλο µέρος της ζωής τους, συµπεριλαµβανοµένου των εφαρµογών του νοικοκυριού και του εργασιακού χώρου.

 

Ένα ακόµα ενδιαφέρον σηµείο της έρευνας, το οποίο αφορά τους συνεργάτες, είναι το εξής: Ανεξάρτητα από το εάν οι επιχειρήσεις το επιθυµούν ή όχι, θα πρέπει να ακολουθήσουν το «ρεύµα» του IoT, όπου κι εάν αυτό τις οδηγεί. Σύµφωνα µε τον VP της Gartner: «Η ψηφιακή αλλαγή που πυροδότησε ένα πλέγµα τεχνολογιών (cloud, mobile, social και information), όπως αυτή εφαρµόζεται στο IoT, ουσιαστικά απειλεί πολλές από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουν το IoT, όπως ακριβώς έκαναν πρωτύτερα µε το consumerization του IT».

 

Για να δώσουµε µια τάξη µεγέθους, το σύνολο των υπηρεσιών του IoT αναµένεται να αγγίξει τα 69.5 δις δολάρια µέσα στο 2015. Ως το 2020, το ποσό αυτό θα έχει τετραπλασιαστεί στα 263 δις δολάρια. Του χρόνου (το 2016), θα υπάρχουν ενεργές περί τις 4.9 δις συσκευές IoT, 30% επάνω από τις φετινές. Οι συσκευές αυτές θα έχουν φτάσει στις 25 δις το 2020. Πάνω από τις µισές συνδεδεµένες συσκευές θα ανήκουν στην κατηγορία των consumer αγαθών (περί τις 13 δις το 2020).

 

Η Gartner έχει αναλύσει περαιτέρω τα νούµερα αυτά, και έχει κατονοµάσει τις τρεις vertical αγορές που θα υποστούν το µεγαλύτερο «πλήγµα» από το IoT. Παρόλο που αυτές οι τρεις -επί του παρόντος- αναµένεται να είναι η κατασκευή, οι utilities και οι µεταφορές, ως το 2020 και αυτό θα έχει αλλάξει. Η ανάπτυξη του IoT εξαρτάται από την πρόοδο στους επεξεργαστές, µιας και πρέπει να είναι αρκετά οικονοµικοί ώστε να τοποθετηθούν σε κάθε συσκευή. Επιπλέον, θα πρέπει να φτάσουµε στο κρίσιµο εκείνο σηµείο όπου η οικονοµία κλίµακας επιτρέπει την τοποθέτηση των επεξεργαστών αυτών σε κοινές συσκευές.

 

Είναι disruptive το IoT;

Μια ακόµα ενδιαφέρουσα πρόβλεψη της Gartner είναι πως στα αµέσως επόµενα λίγα χρόνια, αυτού του είδους η συνδεσιµότητα θα θεωρείται standard. Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα disruptive γεγονός, το οποίο θα οδηγήσει σε µια πλήρη αναθεώρηση του επιχειρείν. Για παράδειγµα, οι CIOs θα πρέπει να καταλάβουν πως οι πλέον ανταγωνιστικές προκλήσεις –αλλά ταυτόχρονα και οι µεγαλύτερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες- θα προέλθουν όχι µόνο από την απλή ψηφιοποίηση ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, αλλά και από τη δηµιουργία ενός νέου business µοντέλου.

 

Υπάρχουν αρκετά σηµεία που δεν είναι ξεκάθαρα, συµπεριλαµβανοµένου του πότε θα εµφανιστούν κάποια κοινά πρότυπα λειτουργίας, πόσο καλά θα προσαρµοστούν οι επιχειρήσεις και η βιοµηχανία, αλλά και πώς θα εφαρµόσουν όλα αυτά στα επιχειρηµατικά µοντέλα τους.

 

Επιπλέον, όσο µεγάλες και εάν είναι οι ευκαιρίες, η εµπειρία δείχνει πως εξίσου µεγάλες θα αποδειχθούν και οι προκλήσεις, µε σηµαντικότερη αυτή της ασφάλειας. Με τόσα δισεκατοµµύρια συσκευές συνδεδεµένες, πώς µπορεί να είναι κάποιος βέβαιος πως τα δεδοµένα του θα παραµείνουν ασφαλή; Όπως έχουµε δει και στο παρελθόν, µια νέα τεχνολογία θα πρέπει πρώτα φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο στο θέµα της ασφάλειας προτού ξεκινήσει η ευρύτερη διάδοσή της. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό, ας σκεφτούµε πόσο καιρό χρειάστηκαν οι επιχειρήσεις να µεταβούν στο cloud, ενώ ακόµα και τώρα πολλές από αυτές κωλυσιεργούν.

 

Μια ακόµα ανοιχτή πρόκληση είναι αυτή του privacy και του διαµοιρασµού αρχείων. Πρόκειται για ένα καυτό θέµα ακόµα και στις παρούσες συνθήκες – φανταστείτε πόσο πολύ θα αυξηθούν οι αντιδικίες και οι ανησυχίες, όποτε και όταν συνδεθούν αναµεταξύ τους δισεκατοµµύρια συσκευές. Επιπρόσθετα, µια µεγάλη µερίδα επιχειρήσεων θα πρέπει να αντιµετωπίσει ένα ακόµα θέµα, αυτό της µαζικής ποσότητας δεδοµένων που όλες αυτές οι συσκευές θα παράγουν. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να αποθηκεύσουν, να εντοπίζουν, να αναλύουν και να κατανοούν τις τεράστιες ποσότητες των δεδοµένων αυτών.

 

Προκύπτουν εξάλλου και ερωτήµατα σχετικά µε τη χρήση του IoT. Εκ πρώτης θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής τεραστίων ποσοτήτων δεδοµένων που ως αποτέλεσµα θα έχουν µια ποιοτικά ανώτερη customer experience ή και καλύτερες στρατηγικές customer engagement. Από την άλλη πλευρά όµως, ακόµα και µε τη χρήση των Big Data analytics, δεν µπορεί κάποιος να διασφαλίσει το πόσο χρήσιµες σε καθαρά πρακτικό επίπεδο θα αποδειχθούν οι πληροφορίες αυτές.


Το πρόβληµα µε τους tech vendors, τους solution providers και τελικά τους πελάτες είναι απλό: Δεν µπορούν απλά να χτίσουν ή να αγοράσουν το IoT. Αυτή η ευκαιρία των 19  τρις δολαρίων, σύµφωνα µε τη Cisco, ισοδύναµη µε το εθνικό προϊόν της Β. Αµερικής – απλά υπάρχει και δεν µπορεί να γίνει ιδιοκτησία κάποιου. Αν ρωτήσετε κάποιον από τους vendors να σας δείξει σε πιο ακριβώς «κουτάκι» µπαίνει το IoT, δεν θα το κάνει, απλά γιατί δεν µπορεί και ούτε πρόκειται. Το IoT δεν είναι τόσο ένα προϊόν, όσο ένα concept, ένα trend ή µια ιδέα. Είναι κάτι σαν το cloud computing, δηλαδή ένας όρος-οµπρέλα που περιγράφει περισσότερο µια µελλοντική κατάσταση, παρά ένα προϊόν ή ένα επιχειρηµατικό µοντέλο.

 

Ειδικότερα, στην περίπτωση των solution providers, το IoT είναι µια µοναδική ευκαιρία. Από την άλλη όµως, κανένας provider δεν πρόκειται να αυτοχαρακτηριστεί ως Internet of Things Provider. Αντίθετα, θα συνεχίσουν να πωλούν, να υποστηρίζουν και να διαχειρίζονται τις endpoint, networking, storage, security και applications υπηρεσίες που συνιστούν το IT, όπως έχει γίνει µέχρι και σήµερα.

 

Ένας θαυµαστός, νέος κόσµος

Αν και τα ανοιχτά θέµατα είναι ακόµα πολλά, οι εξελίξεις χρόνο µε το χρόνο ραγδαίες και οι αλλαγές στο τοπίο της τεχνολογίας σε συνάρτηση µε το επιχειρείν παραµένουν απρόβλεπτες µακροπρόθεσµα, η αλήθεια παραµένει µία και απλή: Το Internet of Things είναι το next big thing και αναµένεται να κυριαρχήσει στις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα.
 

Δεν υπάρχει αµφιβολία πως το IoT θα µεταµορφώσει το τοπίο και την αγορά του IT. Πρόκειται περί µιας φυσικής εξέλιξης, κατά την οποία επιχειρείται η αυτοµατοποίηση, η διαχείριση και η βελτιστοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων συστηµάτων.
 

Ο κόσµος του IoT είναι ένας κόσµος όπου η τεχνολογία βρίσκεται παντού, µε την έννοια πως κάθε επιχείρηση -ανεξαρτήτως δραστηριοποίησης- µετατρέπεται αυτόµατα σε ΙΤ. Οι συνέπειες, όπως τις περιγράψαµε πιο πάνω, θα πάρουν τη µορφή χιονοστιβάδας, συµπαρασύροντας ακόµα και τους πιο συντηρητικούς.
 

Δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσουµε για το προφανές: Οι αλλαγές αυτές θα είναι σαφώς προς όφελος των τολµηρών, και όσων σπεύσουν να κινητοποιηθούν στο χώρο αυτόν – από πλευράς υποδοµών και ασφάλειας, για παράδειγµα, αλλά και νέων αναγκών που αναπόφευκτα θα προκύψουν. Φτάνει, βέβαια, να είναι κάποιος στη σωστή θέση τη σωστή στιγµή, ώστε να δρέψει τους καρπούς.

Πηγή https://biztech.gr/iot-internet-tou-uellontos-uas/