Η EMC Corporation έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνας EMC Privacy Index, η διενέργεια της οποίας έχει στόχο να καταγράψει τις απόψεις καταναλωτών από πολλές χώρες, σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο (online privacy). Μέσω της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 15.000 καταναλωτές από 15 χώρες, αποκαλύπτεται ότι οι απόψεις των χρηστών του διαδικτύου σχετικά με την ιδιωτικότητα, διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα και ανάλογα με το είδος της online δραστηριότητας. 

emcΗ πολύχρονη συζήτηση, σε σχέση με το πόσο ορατές θα πρέπει να είναι στις κυβερνητικές υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις οι δραστηριότητες, η επικοινωνία και, γενικά, η συμπεριφορά μεμονωμένων ατόμων, συνεχίζεται και στην ψηφιακή εποχή. Το EMC Privacy Index αναζητά τις απόψεις των καταναλωτών αναφορικά με το δικαίωμα της ιδιωτικότητας στον ψηφιακό κόσμο και μετρά τη διάθεσή τους να παραβλέψουν τα πλεονεκτήματα και την άνεση που προσφέρει το διαδίκτυο, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας EMC Privacy Index, και το πώς αυτά ιεραρχούνται σε κάθε χώρα.

Το συμπέρασμα; Οι άνθρωποι θέλουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία χωρίς να υποχωρούν σε θέματα που άπτονται της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής. Η επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας ανέδειξε τρία παράδοξα, καθένα από τα οποία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό όχι μόνο τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αλλά και τις εταιρείες τεχνολογίας:

 

 • Το παράδοξο του “Τα θέλουμε όλα” – “We Want it All”: Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι θέλουν όλες τις ανέσεις και τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, παρόλα αυτά απαντούν ότι δεν είναι πρόθυμοι να τα ανταλλάξουν με την ιδιωτική τους ζωή.
 • Το παράδοξο του “Μην κάνεις τίποτα” – “Take No Action”: Παρόλο που ο κίνδυνος να παραβιαστεί η ιδιωτικότητά τους επηρεάζει άμεσα πολλούς καταναλωτές, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι δεν παίρνουν κάποιο ιδιαίτερο μέτρο προστασίας – αντίθετα μεταθέτουν το βάρος αυτό σε όσους διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα, όπως οι επιχειρήσεις ή οι κρατικές υπηρεσίες.
 • Το παράδοξο του “Social Sharing” : Οι χρήστες των κοινωνικών μέσων δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν την αξία της ιδιωτικότητας, παρόλα αυτά μοιράζουν ελεύθερα έναν τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων – παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς που θα πρέπει να προστατεύουν τέτοιες πληροφορίες.


Tο EMC Privacy Index επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα με το είδος των online δραστηριοτήτων τους, τις οποίες μπορούμε να χωρίσουμε με βάση τη φύση τους και τη συμπεριφορά του χρήστη αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικότητας:
 

 • Social Me – επικοινωνία μέσα από κοινωνικά δίκτυα, email, μηνύματα κειμένου/SMS και άλλες τηλεπικοινωνιακές πλατφόρμες
 • Financial Me – επικοινωνία με τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
 • Citizen Me – επικοινωνία με κρατικές υπηρεσίες
 • Medical Me – επικοινωνία με γιατρούς, νοσοκομεία και ασφαλιστικές εταιρείες
 • Employee Me – επικοινωνία με συστήματα και Web sites που σχετίζονται με την αγορά εργασίας
 • Consumer Me – επικοινωνία με online καταστήματα


Οι απόψεις περί ιδιωτικότητας διαφέρουν σημαντικά από κατηγορία σε κατηγορία. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της επικοινωνίας με κρατικές υπηρεσίες (CitizenMe) οι συμμετέχοντες δείχνουν εξαιρετικά πρόθυμοι να δεχτούν την παραβίαση της ιδιωτικότητας για χάρη της προστασίας ή της εύκολης online πρόσβασης στα κρατικά επιδόματα. Την ίδια στιγμή, το “κοινωνικό τους Εγώ” (SocialMe) δηλώνει ότι είναι το λιγότερο πρόθυμο να θυσιάσει την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων για χάρη ακόμη καλύτερης κοινωνικής δικτύωσης. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι εποικοδομητικά και για τους καταναλωτές, και για τις επιχειρήσεις, και για τους παρόχους τεχνολογίας. 

 

 • Για τους καταναλωτές, η έρευνα υπογραμμίζει ότι κάθε χρήστης θα πρέπει να δείχνει μεγαλύτερη εγρήγορση και να ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα της προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Πιέστε εδώ για να διαβάσετε τις συστάσεις της EMC σχετικά με το πώς μπορείτε να προστατεύσετε καλύτερα την ιδιωτικότητά σας.
 • Για τις επιχειρήσεις, επιβάλλεται να κατανοήσουν πόσα πολλά πράγματα μπορεί να διαμορφώνουν την αντίληψη των πελατών τους για αυτές. Η επιτυχία μιας επιχείρησης θα βασίζεται και στην ικανότητα της να προστατεύει αποτελεσματικά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Όσο πιο καλές δείχνουν οι επιδόσεις της σε αυτόν τον τομέα, τόσο πιο πιθανό γίνεται να αυξήσει την επικοινωνία με τους πελάτες της.
 • Οι πάροχοι τεχνολογίας παίζουν σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών τους, καθώς θα πρέπει να βρουν τρόπους να βελτιώσουν το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς να υπάρξει μεταβολή στις επιδόσεις ή τις δυνατότητες των εφαρμογών, ούτε και στην εμπειρία που αποκομίζει ο χρήστης.

 

Κύρια ευρήματα 

“Το παράδοξο του “Τα θέλουμε όλα”
 

 • Ανεξαρτήτως του είδους της online δραστηριότητας και του οφέλους που αποκομίζουν από αυτήν, οι χρήστες δεν είναι πρόθυμοι να ανταλλάξουν την ιδιωτικότητα με οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα τους προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία:
  • Το 91% των ερωτηθέντων απάντησε ότι εκτιμά την αξία της “ευκολότερης πρόσβασης σε πληροφορίες και στη γνώση” την οποία εξασφαλίζει η ψηφιακή τεχνολογία. Μόλις το 27% δηλώνει πρόθυμο να θυσιάσει την ιδιωτικότητά του προκειμένου να απολαύσει μεγαλύτερες ανέσεις και ευκολίες online
  • Το 85% των ερωτηθέντων απάντησε ότι εκτιμά την αξία που έχει η “χρησιμοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την προστασία από τρομοκράτες και/ή κακοποιούς, παρόλα αυτά μόνο το 54% δηλώνει πρόθυμο να θυσιάσει την ιδιωτικότητά του για χάρη αυτής της προστασίας.
 • Ερωτηθέντες από διαφορετικές χώρες και μεγαλύτεροι των 55 ετών δηλώνουν λιγότερο πρόθυμοι να ανταλλάξουν την ιδιωτικότητα με την άνεση που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος, και θέλουν να έχουν περισσότερο έλεγχο στα προσωπικά τους δεδομένα


Το παράδοξο του “Μην κάνεις τίποτα”
 

 • Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν πέσει θύματα παραβίασης των προσωπικών τους δεδομένων (υφαρπαγή προσωπικού κωδικού email, κλοπή/απώλεια κινητού, υφαρπαγή κωδικών εισόδου στα κοινωνικά δίκτυα, και άλλα.) Πολλοί είναι αυτοί που δεν παίρνουν κανένα μέτρο προστασίας:
  • Το 62% δεν αλλάζει τακτικά τα passwords που χρησιμοποιεί
  • 4 στους 10 δεν κάνουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις privacy στα κοινωνικά δίκτυα
  • Το 39% δεν χρησιμοποιεί password στο κινητό ή την ταμπλέτα
 • Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το μέλλον της ιδιωτικότητας προέρχεται από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, πωλούν ή ανταλλάσσουν προσωπικά δεδομένα έναντι χρηματικού κέρδους (51%) και από την έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά του κράτους (31%). Αντίστοιχα, “η έλλειψη προσωπικής επίβλεψης και προσοχής από κανονικούς ανθρώπους σαν κι εμένα ” αξιολογήθηκε σε πολύ χαμηλή θέση (11%).
 • Συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 55 δηλώνουν ότι είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν password για την προστασία των φορητών τους συσκευών ή να ασχοληθούν με τις ρυθμίσεις ασφαλείας των κοινωνικών δικτύων.


Το παράδοξο του “Social Sharing”
 

 • Η έκρηξη στη χρήση των κοινωνικών μέσων συνεχίζεται παρότι
  • Οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα είναι σε θέση να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους εντός των κοινωνικών μέσων
  • Λίγοι καταναλωτές πιστεύουν ότι οι υπάρχουν η δεοντολογία και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την προστασία της ιδιωτικότητας στα κοινωνικά μέσα.
  • Μόλις το 51% ισχυρίζεται ότι εμπιστεύεται την ικανότητα των παρόχων (υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης) να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα, ενώ μόνο το 39% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τη δεοντολογία των οργανισμών αυτών
  • Η πλειοψηφία των καταναλωτών (84%) δηλώνει ότι δεν τους αρέσει να ξέρει κανείς κάτι για αυτούς ή τις συνήθειές τους, εκτός αν επιλέξουν οι ίδιοι να αποκαλύψουν τέτοιες πληροφορίες
  • Ερωτηθέντες ηλικίας άνω των 65 ετών δηλώνουν πολύ πιο ανήσυχοι σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικότητας, και δείχνουν τη λιγότερη προθυμία να αποκαλύψουν τις διαδικτυακές τους συνήθειες


Προστασία της ιδιωτικότητας τώρα και στο μέλλον 
 

 • Χρόνο με το χρόνο μειώνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου σε σχέση με το επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητάς του
  • Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το 59% των ερωτηθέντων από όλες τις χώρες αισθάνεται ότι τώρα η ιδιωτικότητα του προστατεύεται λιγότερο
   • Η Βραζιλία και οι ΗΠΑ εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων που αισθάνονται ότι η ιδιωτικότητα τους έχει περιοριστεί (71% και 70%, αντίστοιχα)
   •  Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα στην οποία η πλειοψηφία (56%) διαφωνεί με τη δήλωση ότι φέτος η ιδιωτικότητά τους έχει περιοριστεί σε σχέση με την περυσινή χρονιά
 • Ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων (81%) εκτιμά ότι η προστασία της ιδιωτικότητας θα υποχωρήσει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια


Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι πιθανό να έχουν περισσότερες Online δραστηριότητες με μια εταιρεία που δείχνει ότι προστατεύει καλύτερα την ιδιωτικότητά τους. Αυτό αποτελεί μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τις κρατικές υπηρεσίες η οποία δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Σχόλια στελεχών:

Jeremy Burton, President, Products & Marketing, EMC Information Infrastructure

«Το Cloud και τα Big Data έχουν μια μοναδική δυνατότητα να αποτελέσουν μοχλό προόδου για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, δυνατότητα η οποία στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει όχι μόνον ότι τα προσωπικά του δεδομένα είναι ασφαλή, αλλά και ότι η ιδιωτικότητα του προστατεύεται. Η έρευνα Privacy Index δείχνει ότι οι απόψεις των καταναλωτών από όλες τις χώρες σε σχέση με τα σύγχρονα αυτά προβλήματα διαφέρουν σημαντικά, και ταυτόχρονα μας προειδοποιεί ότι η διαφάνεια, η συνετή online συμπεριφορά και η αξιόπιστη χρήση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί κοινό τόπο για τις επιχειρήσεις, τις κρατικές υπηρεσίες και τα φυσικά πρόσωπα εξίσου».

Michael Kaiser, Executive Director, National Cyber Security Alliance

«Tα στοιχεία της έρευνας EMC Privacy Index συνθέτουν μια συναρπαστική εικόνα για τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε ολόκληρο τον κόσμο και επιβεβαιώνει ένα θέμα μεγάλης σημασίας – ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη αξία των επιχειρήσεων, των κρατικών υπηρεσιών και των μεμονωμένων προσώπων, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα το οποίο θα εμπιστευόμαστε περισσότερο. Αν οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν την Αρχή της διαφάνειας και αναλαμβάνουν την ευθύνη διαχείρισης των πληροφοριών που διαθέτουν, ο κόσμος θα μπορεί να ελέγχει καλύτερα την ψηφιακή του ζωή και να επιλέγει ποιες προσωπικές πληροφορίες θέλει να μοιράζεται με τους άλλους».