Το LinkedIn, η πιο δημοφιλής πλατφόρμα για επαγγελματικούς σκοπούς στην Ελλάδα

20/10/2015 05:56

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο, με τον οποίο κινείται, πλέον, η αγορά εργασίας, φέρνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι κινητές συσκευές. Ο ρόλος των τελευταίων στην αναζήτηση εργασίας, αλλά και στη διαδικασία επιλογής προσωπικού γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός. Μάλιστα, για όσους αναζητούν εργασία, η πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με έναν εργοδότη αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των κοινωνικών δικτύων, που χρησιμοποιούν.

Τα παραπάνω ευρήματα προέρχονται από την έρευνα της Adecco, Work Trends Study για το 2015.

Για όσους αναζητούν εργασία, η πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με έναν εργοδότη αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνΣύμφωνα με την έρευνα, μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το LinkedIn παραμένει, παγκοσμίως, η πιο δημοφιλής πλατφόρμα για επαγγελματικούς σκοπούς, τόσο για τους εργοδότες (61%), όσο και για τους υποψηφίους (34%). Στο μεταξύ, το Facebook είναι το δίκτυο που προτιμούν οι χρήστες για την κοινωνική τους δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του προσωπικού τους brand.

Στην Ελλάδα, το LinkedIn είναι, επίσης, η πιο δημοφιλής πλατφόρμα μεταξύ των υποψηφίων για επαγγελματικούς σκοπούς (36%), αλλά φαίνεται ότι αποτελεί και το δημοφιλέστερο δίκτυο για την κοινωνική τους δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του προσωπικού τους brand.

Για όσους αναζητούν εργασία, η πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με έναν εργοδότη αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούν: όταν ένας υποψήφιος είναι ενεργός σε ένα κοινωνικό δίκτυο, έχει 16% πιθανότητες να έρθει σε επαφή με κάποιον εργοδότη, όταν, όμως, ο υποψήφιος χρησιμοποιεί και τις πέντε κύριες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google Plus), οι πιθανότητες να έρθει σε επαφή με κάποιον εργοδότη εκτοξεύονται στο 46%.

“Ενεργοί” υποψήφιοι  
Η έρευνα αναδεικνύει, επίσης, ότι οι υποψήφιοι είναι πιο “ενεργοί” στη χρήση κινητών συσκευών συγκριτικά με τους εργοδότες: το 65% των ατόμων, που αναζητούν εργασία, συχνά ή μερικές φορές, χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για την ηλεκτρονική αναζήτηση εργασίας. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 54%, ενώ για τους εργοδότες το ποσοστό εκείνων, που αναζητούν υποψηφίους ή επικοινωνούν το άνοιγμα κάποιας θέσης μέσω κινητής συσκευής, είναι 41%.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η χρήση των κινητών συσκευών παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση εργασίας, ενώ επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στο χώρο, χρόνο και τρόπο εργασίας γενικότερα.

Τέλος, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η ευελιξία στον τόπο εργασίας θα διαμορφώσει καθοριστικά τον τρόπο εργασίας στο μέλλον. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των υποψηφίων και σχεδόν οι μισοί από τους εργοδότες δεν έχουν ακούσει ποτέ την έννοια του smartworking, η μελέτη διαπιστώνει ότι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την ενσωμάτωσή του στις καθημερινές τους πρακτικές. Οι υποψήφιοι φαίνεται να είναι πιο ανοιχτοί στις λύσεις που παρέχει το smartworking, ενώ οι εργοδότες είναι πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά στην υιοθέτησή τους. Η εμφάνιση νέων εννοιών, όπως το smartworking, θα αναδιαμορφώσουν τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων (το smartworking περιγράφει αναδυόμενη τάση, με την επικράτηση της οποίας η ευελιξία στο χώρο, τρόπο και χρόνο εργασίας είναι καθοριστικής σημασίας).

Πηγή www.sepe.gr