Το ένα τρίτο των εταιρειών διεθνώς έχει ήδη στρατηγική για το Internet of Things της Νατάσας Φραγκούλη

19/09/2015 15:12

Την αγορά του Internet of Things (ΙοΤ) διερευνά, ήδη, σήμερα περίπου το ένα τρίτο των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό εξετάζει το ενδεχόμενο να χαράξει στρατηγική για το ΙοΤ το προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένα, το 32% των εταιρειών, διεθνώς, δηλώνει ότι έχει ήδη πλάνα για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει το ΙοΤ, ενώ άλλο ένα ποσοστό 42% απαντά ότι βρίσκεται, ακόμη, στο στάδιο της επεξεργασίας του όλου θέματος, δηλώνοντας αναποφάσιστο για το αν θα εμπλακεί τελικά στο οικοσύστημα του Internet of Things ή όχι.

Ένα ποσοστό 42% βρίσκεται, ακόμη, στο στάδιο της επεξεργασίας του όλου θέματος, δηλώνοντας αναποφάσιστο για το αν θα εμπλακεί τελικά στο οικοσύστημα του IoT ή όχιΣύμφωνα με μελέτη της Strategy Analytics, “IoT 2015 Deployment and Usage Trends Survey”, η οποία στηρίχθηκε σε ένα δείγμα 450 επιχειρήσεων από 45 κάθετες αγορές και διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2015, μόλις ένα ποσοστό 26% δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου πλάνα για το ΙοΤ και ότι δεν σκοπεύει να κάνει χρήση του. Την ίδια στιγμή, η μελέτη αποκαλύπτει ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος και συγκεκριμένα το 55% δηλώνει ενημερωμένο για τα οφέλη, που μπορούν να προκύψουν από την αξιοποίηση IoT.

 

Για τις επιχειρήσεις, που δηλώνουν ότι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το Internet of Things, οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές είναι αυτές του office security/video surveillance, των “έξυπνων” συστημάτων κτιριακού ελέγχου, της τιμολόγησης των Financial Analytics και των Healthcare Analytics.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εταιρείες, που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν υποδομές και εφαρμογές του IoT, αναζητούν στο Internet of Things λύσεις για μια σειρά από πραγματικά και πιεστικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα, την επίλυση των οποίων αναζητούν οι επιχειρήσεις μέσα από το ΙοΤ, σχετίζονται με την ασφάλεια τόσο των εταιρικών δεδομένων, όσο και των φυσικών εγκαταστάσεων μιας εταιρείας, ο απομακρυσμένος έλεγχος του εξοπλισμού, αλλά και η πρόληψη μιας σειράς δυσλειτουργιών των συστημάτων.

Εμπόδια
Παρά το γεγονός ότι ο επιχειρηματικός κόσμος έχει αρχίσει να “ιχνηλατεί” την αρχιτεκτονική του Internet of Things, προκειμένου να βρει απαντήσεις σε μια σειρά από ρεαλιστικά προβλήματα, μια σειρά ζητημάτων παραμένουν ανοιχτά, αποτρέποντας τις εταιρείες από την ενεργότερη εμπλοκή τους με το ΙοΤ.

Τα προβλήματα αυτά, σύμφωνα με την έρευνα, σχετίζονται, κυρίως, με θέματα ασφάλειας, αλλά και με την ενσωμάτωση και τη διαλειτουργικότητα των υποδομών και εφαρμογών του Internet of Things με τα υφιστάμενα συστήματα μιας επιχείρησης.

Ως προς τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, οι ίδιες οι εταιρείες απαντούν ότι το ΙοΤ μπορεί δυνητικά να συμβάλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση των εταιρικών αναγκών. 

Πηγη www.sepe.gr