Το Cyber Insurance Greece χορηγός επικοινωνίας στο Data Privacy & Protection Conference

11/06/2016 13:07

"Unlocking the business value of digital ethics"

Το Data Privacy Conference έχει στόχο να ενημερώσει διεξοδικά και έγκυρα τους οργανισμούς για τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν σύντομα στο θεσμικό πλαίσιο Data Privacy, αλλά και να ανοίξει τον διάλογο για την προδραστική στάση των επιχειρήσεων απέναντι στην προστασία των δεδομένων.

 
Θεματολογία Συνεδρίου

Τι αλλάζει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δεδομένα και πώς επηρεάζονται οι οργανισμοί;

Μολονότι οι διαβουλεύσεις για την εφαρμογή του General Data Protection Regulation στην Ευρώπη, το οποίο αντικαθιστά το Data Protection Directive, με σκοπό την εφαρμογή ενιαίου ευρωπαϊκόυ κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι μακροχρόνιες και περίπλοκες, όλα δείχνουν ότι ο κανονισμός θα επηρεάσει σημαντικά τις επιχειρήσεις σε δύο επίπεδα: στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών επί των προσωπικών τους δεδομένων και στην εφαρμογή σημαντικά πιο αυστηρών ποινών για τους οργανισμούς που θα παραβιάσουν τις κοινοτικές οδηγίες. Το Data Privacy Conference αναλύει διεξοδικά τις αλλαγές σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δίνοντας το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του κανονισμού στον ιδιωτικό τομέα και εξηγώντας τον αντίκτυπό τους στις επιχειρησιακές λειτουργίες –Marketing, IT, HR, Compliance.

Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με την ιδιωτικότητα των δεδομένων (και τις εφαρμογές τους σε Big Data & advanced analytics) μέσω του Privacy by Design;

Η προστασία των δεδομένων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, ενώ οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ευαγγελίζονται την εφαρμογή του concept Privacy by Design, σε όλες τις διαδικασίες και τα συστήματα που αφορούν σε συγκέντρωση ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων. Δεδομένου ότι οι συνέπειες για απώλεια δεδομένων αναμένεται να είναι πλέον πολύ σοβαρές για τους οργανισμούς, το συνέδριο αναδεικνύει βέλτιστες πρακτικές Διακυβέρνησης Δεδομένων και σχεδιασμού Data Management προγραμμάτων, υπό το πρίσμα του Privacy by Design, με στόχο την καλλιέργεια προδραστικής νοοτροπίας αναφορικά με τη διαχείριση δεδομένων, δίνοντας έμφαση στις συνέργειες ανάμεσα σε Marketing, IT & Compliance.

Πώς μπορούν οι οργανισμοί να κερδίσουν ποιοτικά consumer data χωρίς να διακυβεύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών;

Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο υποχρεώνουν τους οργανισμούς να είναι περισσότερο διαφανείς αναφορικά με τη χρήση των δεδομένων που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών. Την ίδια στιγμή, τα ακριβή, σωστά και αληθινά καταναλωτικά δεδομένα είναι το «Ιερό Δισκοπότηρο» του σύγχρονου marketing, καθώς η στοχευμένη προσέγγιση των καταναλωτών σήμερα βασίζεται στο εκτενές profiling που πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξελιγμένων εργαλείων Big Data & Analytics. Οι επιχειρήσεις που επικοινωνούν σωστά και με διαφάνεια τις data privacy πολιτικές τους, κερδίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, άρα και ακριβή δεδομένα. Το συνέδριο αναδεικνύει τη σημασία των “digital ethics” αναφορικά με την προστασία των δεδομένων, κυρίως όμως στη φήμη του οργανισμού και στη δυνατότητά του να αντλεί ακριβή δεδομένα, ελαχιστοποιώντας τους σχετικούς κινδύνους.

Ποιος είναι ο ρόλος του Data Protection Officer και τι πρέπει να κάνουν οι οργανισμοί ώστε να ενισχύσουν το awareness των στελεχών του γύρω από το Data Privacy;

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί προβλέπουν τη δημιουργία ειδικού ρόλου Data Protection Officer, ο οποίος θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος της επιχείρησης και της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ενώ θα έχει υπό την ευθύνη του την προστασία των δεδομένων. Ανεξάρτητα από τις επιταγές του κανονιστικού πλαισίου, η ανάγκη για συνεργειες των τμημάτων σχετικά με την προστασία των δεδομένων είναι πλέον αναγκαία, καθώς οι επερχόμενες αλλαγές αφορούν όλες τις λειτουργίες, από το IT και το Marketing, μέχρι το HR, τον Εσωτερικό Έλεγχο και την Κανονιστική Συμμόρφωση. To Data Privacy Conference ανοίγει τον διάλογο σχετικά με τις προδιαγραφές δημιουργίας αποτελεσματικών ομάδων διαχείρισης δεδομένων, αλλά και την εκπαίδευση των στελεχών στη νέα προδραστική data privacy κουλτούρα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οργανισμοί στη συνεργασία τους με cloud providers και γενικότερα στο data value chain τους; Η διάδοση της χρήσης του cloud αλλά και η συνήθης πλέον πρακτική εξωτερίκευσης δραστηριοτήτων που αφορούν στην ανάλυση δεδομένων (πχ. payroll outsourcing και πρόσβαση τρίτων σε δεδομένα μισθοδοσίας) υποχρεώνει τους οργανισμούς να θεσπίζουν πλέον αυστηρά κριτήρια επιλογής συνεργατών, κυρίως σε ότι αφορά τη διαφύλαξη των δεδομένων, αλλά και τη δικαιοδοσία στην οποία υπάγονται τα data centers αυτών. Το συνέδριο εξετάζει τις προκλήσεις που προκύπτουν στις εξωτερικές συνεργασίες αναφορικά με τα δεδομένα και ανοίγει τον διάλογο αναφορικά με τις συνέργειες που πρέπει να καλλιεργήσουν οι οργανισμοί με τους εξωτερικούς συνεργάτες τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε κανοντας κλικ εδώ