Το 75% των εταιρειών δηλώνει ευάλωτο σε κυβερνοεπιθέσεις

18/06/2016 16:49

Ζέον πρόβλημα για τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο αποτελεί το οργανωμένο ψηφιακό έγκλημα, με το 75% των εταιρειών να δηλώνει πως νιώθει εκτεθειμένο σε ψηφιακές επιθέσεις. Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα ευρήματα σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας των ίδιων των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τα κρούσματα των ψηφιακών επιθέσεων.

Σύμφωνα με μελέτη της της RSA (Cybersecurity Poverty Index), μόλις το 18% δηλώνει ότι έχει αναπτύξει δυνατότητες αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών (Developed Capabilities), ενώ μόνο το 7% έχει καλλιεργήσει πιο προχωρημένες διαδικασίες έναντι των ψηφιακών επιθέσεων (Advantaged Capabilities).

Η αδυναμία άμυνας και αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων γίνεται ακόμη πιο εμφανής από το γεγονός ότι –σύμφωνα με την έρευνα- το 67% των εταιρειών έχει πέσει θύμα αντίστοιχων περιστατικών τους τελευταίους 12 μήνες, οι οποίες μάλιστα είχαν αρνητικές συνέπειες στην επιχειρησιακή λειτουργία. Εξ αυτών, μόνο η μία στις τέσσερις εταιρείες (ποσοστό 24%) θεωρεί ότι έχει «ώριμη» εταιρική στρατηγική στον τομέα της ασφάλειας των δεδομένων.

Κατά τους συντάκτες της μελέτης, αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνει την αδυναμία των επιχειρήσεων να ενισχύσουν ουσιαστικά τις άμυνές τους έναντι των ψηφιακών τους αντιπάλων. Δικαιολογεί δε και την αυξημένη ικανότητα των εκπροσώπων του ψηφιακού εγκλήματος να εκμεταλλεύονται τα κενά στις συμβατικές στρατηγικές άμυνας των εταιρειών.

Περί ωριμότητας
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, επιχειρήσεις και οργανισμοί που έρχονται σε επαφή με περιστατικά ασφαλείας σε πιο τακτική βάση είναι πολύ πιο «ώριμοι» να τα αντιμετωπίσουν. Για του λόγου το αληθές, οι εταιρείες που ανέφεραν 21 ή περισσότερα περιστατικά ασφαλείας κατά τους τελευταίους 12 μήνες έχουν 65% περισσότερες πιθανότητες να έχουν «ανεπτυγμένες» ή πιο «προχωρημένες» συνολικές δυνατότητες αντιμετώπισης από εκείνες που αναφέρουν 1-10 περιστατικά.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έρευνα διαπιστώνει ότι επιχειρήσεις και οργανισμοί στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής (ΕΜΕΑ) έχουν τον υψηλότερο βαθμό ωριμότητας διεθνώς στην αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας λόγω κυβερνοεπιθέσεων.

Στο μεταξύ, σε επίπεδο κλάδων, ο τομέας της Αεροδιαστημικής και αυτός της Άμυνας διαθέτουν –μακράν- τον υψηλότερο βαθμό ωριμότητας στην αντιμετώπιση ψηφιακών επιθέσεων. Ακολουθεί, σύμφωνα με την έρευνα, ο τομέας της Τεχνολογίας, με το Λιανεμπόριο να έπεται τον τομέα της Υγείας να ακολουθεί και αυτόν των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών να καταλαμβάνει πέμπτη θέση. Το Δημόσιο και η Ενέργεια είναι οι τομείς που αναφέρουν λιγότερο αναπτυγμένες δυνατότητες αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων.

Η έρευνα
Συγκριτικά με το 2015, η έρευνα διαπιστώνει ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που είναι εκτεθειμένες σε ψηφιακούς κινδύνους παραμένει σταθερό το 2016. Η έρευνα της RSA διενεργήθηκε σε δείγμα 878 εταιρειών από 81 χώρες ανά τον κόσμο (ΗΠΑ, EMEA και Ασία-Ειρηνικός).


Πηγή www.sepe.gr