Τι απαντά η PwC για το πρόστιμο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

03/08/2019 09:09

Σε συνέχεια της απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορά στη νομιμότητα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων και την επιβολή προστίμου ύψους 150.000 ευρώ στην Pricewaterhousecoopers Business Solutions Α.Ε., η εταιρεία σε ανακοίνωσή της σημειώνει τα παρακάτω:

«Όπως προκύπτει από το κείμενο της απόφασης (σελίδα 40 - παράγραφος VI, σελίδα 33 - τέλος παραγράφου 23 και σελίδα 45 - παράγραφος ‘η', της απόφασης), η εταιρεία: ουδέποτε εξανάγκασε εργαζόμενό της να της χορηγήσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ουδέποτε προέβη σε παρακολούθηση των (ηλεκτρονικών ή άλλων) μέσων επικοινωνίας των εργαζομένων της και ουδεμία ζημία προκάλεσε σε εργαζόμενό της.

Η PwC ενεργεί πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και βάσει των αρχών διαφάνειας. Αιτία της επιβολής προστίμου αποτελεί η νομική ερμηνεία συγκεκριμένων άρθρων της ισχύουσας νομοθεσίας, για τα οποία μάλιστα δεν υπάρχει οιοδήποτε νομολογιακό προηγούμενο.

Με πλήρη σεβασμό προς την Αρχή και σε συνεργασία μαζί της, η εταιρεία μελετά σε βάθος την απόφαση και θα αξιολογήσει τυχόν μελλοντικές ενέργειες».

Αιτία για το πρόστιμο στάθηκε το γεγονός ότι η εταιρεία ζητούσε και συγκέντρωνε στοιχεία των εργαζομένων της, τα οποία –και με τη συγκατάθεσή τους– της δινόταν η δυνατότητα να διοχετεύει, σύμφωνα με αποτέλεσμα ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και της Ενωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), ακόμα και σε πελάτες.

Πρόκειται για την πρώτη παρόμοια απόφαση που κατέληξε στην επιβολή χρηματικού προστίμου, μετά την ισχύ του κανονισμού GDPR τον Μάιο του 2018.

Πηγή https://www.kathimerini.gr