Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοεπιστήμες και ασφάλιση!

13/08/2023 11:50

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) φέρνει επανάσταση στον κλάδο των βιοεπιστημών (Life Sciences) , μετασχηματίζοντας τον τρόπο ανάπτυξης, δοκιμής και παράδοσης στους ασθενείς φαρμάκων και ιατρικών συσκευών. Η τεχνολογία που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει σημαντικά την ανακάλυψη και την ανάπτυξη ενός φαρμάκου, να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει τα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Η υιοθέτηση κάθε νέας τεχνολογίας συνεπάγεται και σωστή διαχείριση των κινδύνων που την συνοδεύουν λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα οφέλη για την φροντίδα των ασθενών που προσφέρει.

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάπτυξη φαρμάκων, τη διάγνωση, τις κλινικές δοκιμές, την αλυσίδα εφοδιασμού, τις εμπορικές διαδικασίες έχει οδηγήσει σε καινοτόμους τρόπους επίλυσης προβλημάτων και βελτίωσης των αποτελεσμάτων της υγειονομικής περίθαλψης. Η αυτοματοποίηση της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων στις κλινικές δοκιμές, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής, η καταγραφή πληροφοριών για την ανάπτυξη προϊόντων και η ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του κλάδου των βιοεπιστημών.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις Βιοεπιστήμες:

 

  • Μη Σωστή Διάγνωση: Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης βασίζονται σε μοντέλα που ερμηνεύουν δεδομένα για να κάνουν προβλέψεις. Εάν τα δεδομένα δεν είναι ακριβή ή το μοντέλο δεν είναι σωστά προετοιμασμένο, οι αποφάσεις που μπορεί να ληφθούν με βάση αυτό τα αποτελέσματα του συστήματος μπορεί να είναι εσφαλμένες και δυνητικά επιβλαβείς για τους ασθενείς.
  • Λανθασμένες θεραπείες: Εάν η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης οδηγήσει σε λανθασμένη σύσταση για θεραπεία ή δοσολογία ή αποτύχει να παρακολουθήσει σωστά έναν ασθενή, ο ασθενής μπορεί να υποστεί βλάβη.
  • Περιστατικά Παραβίασης ασφάλειας: Η μη σωστή προστασία των δεδομένων που τροφοδοτούν ή παράγονται από τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί θέσει σε κίνδυνο τα δεδομένα των ασθενών και να οδηγήσει την εταιρία σε κρίση σε περιπτώσεις περιστατικών διαρροής δεδομένων ή διακοπής των παρεχομένων υπηρεσιών της.

 

Για την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου απαιτείται σωστός σχεδιασμός, έλεγχος, ρύθμιση των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη η οποία συνεχως εξελίσσεται για να μπορεί να ακολουθήσει τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ένα κλασικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης προϊόντων ενδέχεται να μην καλύπτει επαρκώς τους κινδύνους που φέρει μια εταιρεία βιοεπιστημών η οποία χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι εταιρίες βιοεπιστημών που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν να διαχειριστούν ευθύνες λόγω λαθών ή παραλείψεων, κινδύνων που προκύπτουν από την χρήση της τεχνολογίας και περιστατικών παραβίασης ασφάλειας. Η ασφάλιση cyber insurance είναι απαραίτητη λόγω των δεδομένων, της τεχνολογίας και της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών που τυχόν προκύψουν από περιστατικά παραβίασης ασφάλειας.

Εξειδικευμένες ασφαλιστικές αγορές λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω κινδύνους δημιούργησαν ασφαλιστικές λύσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των κινδύνων που προέρχονται από την χρήση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά των βιοεπιστημών.

Η Cromar συνεργάζεται με την αγορά των Lloyd’s και άλλες εξειδικευμένες αγορές που έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα για την διαχείριση των κινδύνων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των βιοεπιστημών που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανάπτυξη και παροχή φαρμάκων και ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς.

To άρθρο δημοσιεύτηκε στο www.nextdeal.gr