Τα “έξυπνα” δίκτυα ενέργειας, έξυπνα παραβιάζονται

06/02/2016 23:13

Κομβικό ρόλο στην ατζέντα όλων των φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων, που εμπλέκονται σε θέματα ασφάλειας του Διαδικτύου, αποκτά σταδιακά η υπεράσπιση των “έξυπνων” δικτύων ενέργειας από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Κοινή εκτίμηση των εμπλεκόμενων πλευρών είναι ότι τα “έξυπνα” δίκτυα ενέργειας αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο των - ζωτικής σημασίας - ευρωπαϊκών υποδομών, αλλά ταυτόχρονα, προσφέρουν πρόσφορο έδαφος επίθεσης στους ψηφιακούς εγκληματίες.


Αυτή η διαπίστωση υπογραμμίζει και τη σημασία της προστασίας τους έναντι κυβερνοεπιθέσεων: “Οι πτυχές αυτές έχουν, πλέον, μεγαλύτερη σημασία λόγω του κινδύνου να υπάρξει “χείμαρρος” βλαβών, καθώς τα δίκτυα επικοινωνίας “έξυπνων” δικτύων δεν περιορίζονται, πλέον, από φυσικούς ή γεωγραφικούς φραγμούς και συνεπώς, μια επίθεση σε κάποια χώρα θα μπορούσε να παραβιάσει φυσικά και εικονικά σύνορα”,αναφέρει σε σχετική έκθεσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Η έκθεση, με θέμα “Αλληλεξαρτήσεις δικτύων επικοινωνίας σε “έξυπνα” δίκτυα”, αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα όσον αφορά τα ευφυή δίκτυα ενέργειας. Χαρακτηριστικά, η έκθεση αναφέρει ότι η παραβίαση (hacking) μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, σε “έξυπνους” μετρητές για μείωση των λογαριασμών ρεύματος, όπως συνέβη στην Ισπανία το 2014. Παραβιάσεις μπορούν, επίσης, να προκύψουν λόγω Κατανεμημένων επιθέσεων Άρνησης Υπηρεσιών (DDoS) ή λόγω μόλυνσης κακόβουλου λογισμικού (malware).

Αναφερόμενη στις συνέπειες των παραβιάσεων, η έκθεση σημειώνει ότι, συχνά, το αποτέλεσμα των επιθέσεων είναι η απώλεια επικοινωνιών και ελέγχου του δικτύου και η διακοπή της παραγωγής ενέργειας.

Αλληλεξαρτήσεις
Με στόχο την προστασία δικτύων και συσκευών από απειλές στον κυβερνοχώρο, η μελέτη επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των αλληλεξαρτήσεων, ώστε να καθορίσει τη σημασία τους, τους κινδύνους, τους παράγοντες μετριασμού και ενδεχόμενα μέτρα ασφαλείας για την εφαρμογή της.

Ο ENISA διαπιστώνει ότι υπάρχει μεγάλη έκθεση συσκευών “έξυπνων” δικτύων, που καθιστά αναγκαίο τον εναρμονισμό της υφιστάμενης κατάστασης μέσω θέσπισης κοινών πρωτοκόλλων διασύνδεσης. “Επίσης, αποτελεί, πλέον, επιτακτική ανάγκη η επιδίωξη εναρμόνισης πολιτικών, προτύπων και κανονισμών στο σύνολο της Ε.Ε., ώστε να επιτευχθεί συνολική ασφάλεια των “έξυπνων” δικτύων”, υπογραμμίζει η έκθεση.

Συστάσεις
Οι συστάσεις της έκθεσης απευθύνονται σε φορείς, προμηθευτές, κατασκευαστές και παρόχους εργαλείων ασφαλείας στην Ε.Ε. Αφορούν συγκεκριμένα:

- Την προώθηση της συμβατότητας των πρωτοκόλλων διεπικοινωνίας μεταξύ συσκευών, που προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές και προμηθευτές,

- Την ανάπτυξη συνόλου ελάχιστων προϋποθέσεων ασφαλείας που θα εφαρμόζονται σε όλες τις αλληλεξαρτήσεις επικοινωνίας σε “έξυπνα” δίκτυα,

- Την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε όλες τις συσκευές και τα πρωτόκολλα που αποτελούν μέρος ή κάνουν χρήση του δικτύου επικοινωνίας “έξυπνων” δικτύων.

Πηγή www.sepe.gr