Σύσκεψη για τη λήψη τεχνικών μέτρων ασφαλείας και αντιμετώπισης τυχόν ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά τις εκλογές

02/09/2015 13:48

Σύσκεψη για τη λήψη τεχνικών μέτρων ασφαλείας και αντιμετώπισης τυχόν ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά τις εκλογές

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμμετείχε σε σύσκεψη για τη λήψη τεχνικών μέτρων ασφαλείας και αντιμετώπισης τυχόν ηλεκτρονικών επιθέσεων στις κρίσιμες υποδομές, κατά τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, σε κάθε εκλογική διαδικασία, συμμετέχει ενεργά διά της Συντονιστικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας Εκλογών και την Ομάδα Κυβερνοασφάλειας Εκλογών που λειτουργεί υπό αυτή.

Και τώρα, λοιπόν, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, συμμετείχε σε προκαταρκτική τεχνική σύσκεψη, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία, οργάνωση και το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών και την αντιμετώπιση τυχόν ηλεκτρονικών επιθέσεων στα κρίσιμα ηλεκτρονικά – ψηφιακά συστήματα.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην έδρα του υπουργείου Εσωτερικών και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμμετείχε μαζί με στελέχη του εν λόγω υπουργείου, της Εθνικής Αρχής Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (CERT) και του Πρωθυπουργικού Γραφείου.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ζητήθηκε η διάθεση στελεχών στην έδρα του Εσωτερικών, ιδιαίτερα στα κρίσιμα σημεία που βρίσκονται και λειτουργούν τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν την εκλογική διαδικασία, με σκοπό την αποτροπή επιθέσεων και την προστασία τους από κάθε κακόβουλη ενέργεια.

Σε επόμενη σύσκεψη θα καθορισθούν επιμέρους τεχνικά ζητήματα και θα ορισθούν τα κομβικά σημεία επαφής όλων των εμπλεκόμενων στην εκλογική διαδικασία φορέων, καθώς και τα κρίσιμα σημεία φιλοξενίας των πληροφοριακών συστημάτων, όπου θα διατεθεί το εξειδικευμένο αστυνομικό προσωπικό.

Πηγή: ΑΠΕ

Πηγή: www.mignatiou.com