Συνέδριο με θέμα την χρήση των τεχνολογιών στην ασφαλιστική αγορά (Insure Tech).

10/12/2017 18:05

Το συνέδριο παρουσιάζει τις πιο σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες στο πεδίο των ασφαλιστικών υπηρεσιών, αναλύει σε βάθος την επίδραση του digital transformation στα business models πάνω στα οποία έχει στηριχθεί διαχρονικά ο ασφαλιστικός κλάδος και διερευνά το φαινόμενο “InsurTech” ενδελεχώς και πέρα από το “buzz”.

  • Η ψηφιακή καινοτομία στον ασφαλιστικό κλάδο: Από τα παραδοσιακά συμβόλαια στο Usage Based Insurance και στο Insurance as a Service

Η απλοποίηση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών, η δημιουργία εξατομικευμένων προσφορών και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες του καταναλωτή είναι η “υπόσχεση” του digital disruption για πολυάριθμους κλάδους. Για τον ασφαλιστικό κλάδο, η ψηφιακή καινοτομία αφορά σε βελτιστοποίηση των διαδικασιών λήψης αποζημιώσεων, “ευέλικτα” και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή προϊόντα. Το InsurTech Conference διερευνά τις νέες ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών από την ασφαλιστική αγορά, αναλύει τα νέα business models που μπορούν να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και παρουσιάζει case studies από ασφαλιστικές εταιρείες, της διεθνούς και ελληνικής αγοράς, οι οποίες έχουν κάνει τα πρώτα βήματα στο “ταξίδι” του ψηφιακού μετασχηματισμού.

  • Η ευκαιρία του InsurTech

Κατά αντιστοιχία με τον όρο FinTech, ο όρος InsurTech χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη χρήση νέων τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό των παραδοσιακών μοντέλων λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών και την ανάδυση νέων εταιρειών (συνήθως start-ups) οι οποίες έχουν στόχο να παράσχουν tailor made υπηρεσίες στο κοινό. Σύμφωνα με το 2017 Global FinTech survey της PwC, το 86% των ασφαλιστικών οργανισμών και αντασφαλιστών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κινδυνεύει να χάσει έως και το 20% του κύκλου εργασιών του από κάποιον InsurTech ανταγωνιστή. Επιπλέον, το 74% των ασφαλιστικών εταιρειών θεωρεί ότι ο κλάδος τους είναι πιο επιρρεπής σε διάβρωση μεριδίων αγοράς από νέους ανταγωνιστές, σε σχέση με άλλους οργανισμούς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. Εντούτοις, σύμφωνα με την έρευνα της PwC, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες εμφανίζουν αξιοσημείωτα δείγματα κινητοποίησης προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και δείχνουν να έχουν επίγνωση της δυναμικής του InsurTech στον κλάδο. Το InsurTech Conference αναδεικνύει την αναπτυξιακή δυναμική του InsurTech για τον ασφαλιστικό κλάδο και παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές εγκόλπωσης της καινοτομίας στις “established” ασφαλιστικές εταιρείες (μέσα από τα Inhouse innovation labs τους ή από τη συνεργασία με ανερχόμενα InsurTech start-ups). Επίσης, καταδεικνύει τις περιοχές συνεργασίας ανάμεσα στον ασφαλιστικό κλάδο και την αυτοκινητοβιομηχανία και τον χώρο της υγείας, υπό την “ομπρέλα” του ψηφιακού μετασχηματισμού.

  • Blockchain & IoT: Το νέο κύμα “disruption” στον ασφαλιστικό κλάδο

Οι εξελιγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και τα analytics αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ψηφιακής καινοτομίας στον ασφαλιστικό κλάδο, από την ανάπτυξη εξατομικευμένων προσφορών προς τον ασφαλιζόμενο έως και τον εντοπισμό και καταπολέμηση φαινομένων ασφαλιστικής απάτης. Στο επόμενο “κύμα” της ψηφιακής καινοτομίας για τον ασφαλιστικό κλάδο, σημαντικό ρόλο παίζουν τα sensor data και το Internet of Things, όπως αυτά λειτουργούν στο “έξυπνο σπίτι” και στα connected cars, αλλά και στις συσκευές υγείας και τα wearables. Επίσης, σημαντικός αναμένεται να είναι ο αντίκτυπος των bots σε έναν κλάδο για τον οποίο το τηλεφωνικό κέντρο εξακολουθεί να είναι το βασικό κανάλι επικοινωνίας με το κοινό. Τέλος, μολονότι το blockchain “υπόσχεται” να μετασχηματίσει πληθώρα κλάδων, η επιχειρησιακή εφαρμογή του έχει, μέχρι στιγμής, προχωρήσει περισσότερο στον ασφαλιστικό κλάδο και στην ανάπτυξη smart contracts, τα οποία ελαχιστοποιούν τη γραφειοκρατία και τον κίνδυνο απάτης. Το InsurTech Conference αναδεικνύει το πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες μετασχηματίζουν τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και προδιαγράφει το μέλλον των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

  • P2P Insurance, Proactive ασφαλιστικές υπηρεσίες και ο επαναπροσδιορισμός της συνεργασίας με τον ασφαλιστικό σύμβουλο

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις ασφαλιστικές εταιρείες δεν αφορά μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή στην αυξημένη χρήση των ψηφιακών καναλιών. Πάνω απ' όλα, η ψηφιακή καινοτομία έρχεται να μετασχηματίσει σε βάθος τα επιχειρησιακά μοντέλα των ασφαλιστικών οργανισμών. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί δεν πρέπει μόνο να εξοικειωθούν με τη χρήση τεχνολογικών πλατφορμών, αλλά και να κατανοήσουν την αρχή του sharing economy πίσω από αυτές και το πώς αυτή οδηγεί στο P2P insurance. Επιπλέον, χάρη στα insights που παρέχει το IoT και τα advanced analytics, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες σποκτούν πιο proactive χαρακτήρα και εστιάζουν στην πρόληψη συμβάντων, πολύ περισσότερο απ' ότι στην πληρωμή αποζημίωσης μετά από αυτό. Τέλος, μολονότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις λειτουργίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εγείρει σημαντικές προκλήσεις για τους ανθρώπους, η δημιουργία πιο convenient και λιγότερο γραφειοκρατικών ασφαλιστικών υπηρεσιών επαναπροσδιορίζει τη σχέση του πελάτη με τον ασφαλιστικό σύμβουλο. Το InsurTech Conference δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή των τεχνολογικών τάσεων που μετασχηματίζουν τον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά ανοίγει τον διάλογο για τη δημιουργία των επιχειρησιακών μοντέλων του μέλλοντος, αγγίζοντας και θέματα που αφορούν, πάνω απ' όλα, την κουλτούρα και τους ανθρώπους.

 

Δήλωση Συμμετοχής