Συνέδριο InsureTech 2019

06/12/2019 06:21

Η δύναμη των Insurtechs’ ως καταλύτες ισχυρού μετασχηματισμού για τον Ασφαλιστικό Τομέα, συνιστούν θεμέλιο λίθο για την πορεία των Ασφαλιστικών Εταιρειών προς την ταχεία και συμπαγή μετάβαση στην νέα εποχή. Η επιταγή ‘Evolving the Insurance Value Chain’ βασίζεται στην αλλαγή κουλτούρας μέσω του αποτελεσματικού leadership στην “εξυπνη” χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών αιχμής, όπως ενδεικτικά IoT, Blockchain και στην κεφαλαιοποίηση των BigData μεταξύ άλλων καινοτόμων παρεμβάσεων, οι οποίες θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην συγκεκριμένη αγορά για τον επιτυχή μετασχηματισμό της. Συνεπώς, οι Strategists, αρμόδιοι για το μέλλον του Ασφαλιστικού τομέα, απαιτείται να σταθμίσουν έγκαιρα και με επιτυχία τους θεμελιώδεις business και market drivers και να υιοθετήσουν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Το 3ο Συνέδριο Insurtech με θέμα  ‘Evolving the Insurance Value Chain’ έχοντας ως κεντρική έμφαση την παγκόσμια τάση για βαθύ μετασχηματισμό, προώθηση της νέας πρακτικής  Use-Based Insurance (UBI), την άμεση στοχευμένη απόκριση των αναγκών των πελατών και την ευθυγράμμιση του Ασφαλιστικού Τομέα με τις απαιτήσεις ανάπτυξης, αναμένεται να παίξει βαθμιαία ένα αυξανόμενο ρόλο στην πορεία προς την επόμενη εποχή. Αυτό συνιστά μία ουσιαστική πρόκληση για κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία να διερευνήσει και αναπτύξει  νέες, ‘έξυπνες’, και εστιασμένες τεχνολογικές λύσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν και διαφοροποιήσουν το core business, να βελτιώσουν το digital presence και να ανταποκριθούν στις νέες – όχι μόνο –  γενιές πελατών που αναζητούν προσαρμοσμένες και προσωποποιημένες ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Το θέμα του Συνεδρίου ‘Evolving the Insurance Value Chain’ θα αναλύσει τρέχουσες και επικείμενες πρακτικές, high-tech λύσεις και actionable information, που μπορουν να αναβαθμίσουν τις εσωτερικές λειτουργίες, τον συντονισμό στον χώρο εργασίας, την παραγωγικότητα, την επιρροή στην εξέλιξη της αγοράς και πως είναι δυνατή   η   ικανοποίηση των πελατών. Η Use-based ασφάλιση επιτρέπει στις Insurtechs να κάνουν συμμαχίες με Οργανισμούς Ασφαλιστικούς παρέχοντας πλατφόρμες, έξυπνα προϊόντα και μία πλειάδα από υπηρεσίες βελτιώνοντας το customer-centric model, το CX, δίνοντας μία ισχυρή ώθηση  στους critical success factors του Ασφαλιστικού Τομέα. Περαιτέρω, ενδυναμώνουν τις υπάρχουσες λειτουργικές δομές όπως τα Call Centers να εξελιχθούν σε περισσότερο αποτελεσματικές μονάδες δημιουργίας εσόδων.

Περισσότερες πληροφορρίες