Σημαντική πηγή εσόδων για τις εταιρείες Τηλεπικοινωνιών το Internet of Things έως το 2020 της Νατασας Φραγκούλη

28/07/2015 07:26
 undefined

 

Μία εναλλακτική και πολλά υποσχόμενη “δεξαμενή” παραγωγής εσόδων, “βλέπουν” στο οικοσύστημα του Internet of Things (ΙοΤ) οι εταιρείες Τηλεπικοινωνιών. Περισσότερες από έξι στις δέκα εταιρείες (ποσοστό 62,4%) του κλάδου εκτιμούν ότι η βιομηχανία του ΙοΤ θα αρχίσει να παράγει σημαντικά έσοδα για τις ίδιες έως το 2020. Ήδη, η νεόκοπη αγορά του Internet of Things παράγει, σήμερα, έσοδα για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ωστόσο, δεν έχει εξελιχθεί ακόμη σε σημαντική πηγή.

Περισσότερες από έξι στις δέκα εταιρείες Τηλεπικοινωνιών εκτιμούν ότι η βιομηχανία του ΙοΤ θα αρχίσει να παράγει σημαντικά έσοδα για τις ίδιες έως το 2020Σύμφωνα με έρευνα, που διενήργησε το Telecoms.com Intelligence, σήμερα μόλις το 16,7% των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, παγκοσμίως, θεωρεί ότι μπορεί να κεφαλαιοποιήσει στον ισολογισμό του τα οφέλη από το ΙοΤ, με το 24,9% να απαντά ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να το κάνει, αλλά εκτιμά ότι θα μπορεί να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από το 2016, με ένα πρόσθετο 20,8% να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει έως το 2020.

Όπως διαπιστώνει το σχετικό report, σήμερα για την πλειοψηφία των εταιρειών του κλάδου (59%) τα έσοδα από το IoT αντιπροσωπεύουν μόλις το 10% των συνολικών, το 25,4% απαντά ότι το ποσοστό αυτό φθάνει το 10%-30%, με το 9% να δηλώνει ότι τα προερχόμενα από το Internet of Things έσοδα αντιστοιχούν στο 50% των συνολικών, ενώ υπάρχει και μια μειοψηφία (6,7%) που δηλώνει ότι ποσοστό άνω του 50% των εσόδων προέρχεται απευθείας από το IoT.

 

Όσον αφορά δε τους τομείς, στους οποίους οι ίδιες οι επιχειρήσεις Τηλεπικοινωνιών “βλέπουν” τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για την αποκόμιση εσόδων από το Ιnternet οf Τhings, το βιομηχανικό IoT και τα “έξυπνα” σπίτια αξιολογούνται ως οι δυο σημαντικότεροι, με 47,2% και 31,1% αντίστοιχα.

Πηγή www.sepe.gr