Σε περιστατικά ransomware & κυβερνοεκβιασμού οι περισσότερες αποζημιώσεις ασφάλισης cyber insurance της AIG EMEA για την περίοδο (2013-2016).

04/12/2016 17:33

Σύμφωνα με την μελέτη των περιπτώσεων ζημιών ασφάλισης Cyber Insurance που αντιμετώπισε η  AIG EMEA για το χρονικό διάστημα (2013-2016), οι περισσότερες περιπτώσσεις αφορούσαν  περιστατικά ransomware & κυβερνοεκβιασμού.

 

Στο γράφημα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε αναλυτικά την κατανομή των αιτίων που οδήγησαν σε παραβίαση συστημάτων και απώλεια εμπιστευτικών πληροφοριών ασφαλισμένων Ευρωπαϊκών εταιριών και ενεργοποίησαν ασφαλιστήρια Cyber Insurance της εταιρίας.

 

 

Πιο αναλυτικά το 16% οφείλεται σε περιστατικά ransomware & Cyber Extortion, το 14% σε απώλεια δεδομένων λόγω Hacking, το 10% σε μή εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα, το 10% από malware/virus, το 8% σε περιστατικά απώλειας δεδομένων από αμέλεια εργαζομένων, το 7% σε πλαστοπροσωπία, το 6% σε περιστατικά άρνησης παροχής υπηρεσίας (DDoS), το 6% σε απώλεια laptops, tablets, κινητών τηλεφώνων, το 4% σε κυβερνοεκβιασμό, το 4% σε περιστατικά παραβίασης νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, το 4% σε αστοχίες συστημάτων και διαδικασίων, το 4% σε διακοπή εργασιών και το υπόλοιπο 9% σε άλλους παράγοντες.

 

Η Κατανομή των κλάδων που υπέστησαν ζημιές είναι η ακόλουθη:

 

 

Και ο αριθμός των περιστατικών ζημιών που αντιμετωπίστηκαν.

 

Για να δείτε το report αναλυτικά κάντε κλικ εδώ. (για να κατεβάσετε το report χρειάζεται να κάνετε εγγραφή).

Αν θέλετε να δείτε την έκθεση της NetDiligence για την Αμερική κάντε κλίκ εδώ.

 

Νίκος Γεωργόπουλος

Cyber Risks Insurance Advisor

Email nikos.georgopoulos@cromar.gr