Πώς μπορούμε να ελέγξουμε την χρήση των προσωπικών μας δεδομένων;

03/09/2015 11:32

Υπάρχει τρόπος να ενημερώνονται οι πολίτες για την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από το Δημόσιο, να εντοπίζουν πιθανές απειλές και να έχουν μια εικόνα της χρηματικής αξίας των στοιχείων τους; 

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος «Vision» που φιλοδοξεί να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.

Πώς μπορούμε να ελέγξουμε την χρήση των προσωπικών μας δεδομένων;

Η ΔΑΕΜ Α.Ε., Εταιρεία Πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων, ανακοίνωσε την έναρξη του έργου Vision που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και υλοποιείται από τη σύμπραξη 11 διεθνών οργανισμών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Vision θα υλοποιήσει μια εφαρμογή διαχείρισης της ιδιωτικότητας, μέσω της οποίας οι πολίτες θα έχουν έλεγχο και ενημέρωση επί της χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων όταν συναλλάσσονται με δημόσιες υπηρεσίες.

Η εφαρμογή θα παρέχεται σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης και θα επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να διαχειρίζονται απευθείας τα θέματα ιδιωτικότητας των δεδομένων τους.

Θα επιτρέπει στους χρήστες να διατυπώνουν τις προτιμήσεις ασφαλείας που επιθυμούν, να αναγνωρίζουν πιθανές απειλές και ζητήματα εμπιστευτικότητας δεδομένων και τελικώς να έχουν αντίληψη της χρηματικής αξίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Από την άλλη πλευρά, οι Δημόσιες Αρχές θα έχουν μια συνολική εικόνα των επιθυμιών των πολιτών στη διαβάθμιση της ιδιωτικότητας, με την οποία θα οφείλουν να συμμορφωθούν. Θα τους παρασχεθούν τα κατάλληλα εργαλεία και δείκτες, ώστε να αυξήσουν τη διαφάνεια στη λειτουργία τους και να βελτιώσουν την υπευθυνότητα τους ως προς τον Πολίτη.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής για τη λήψη, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων έχουν καταστήσει την ανταλλαγή πληροφοριών απλή και εύκολη. Για τους πολίτες όμως αυτό υποκρύπτει απώλεια ελέγχου επί των προσωπικών τους δεδομένων και συνεπώς είναι απρόθυμοι στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Αυτό γίνεται περισσότερο εμφανές όταν πρόκειται για συναλλαγές με Δημόσιες Αρχές, από τις οποίες δεν παρέχεται η δυνατότητα προς τον Πολίτη να αρνηθεί τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

Εδώ έγκειται το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη βελτίωση των διαδικασιών, των υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, οι Δημόσιες Αρχές οφείλουν να είναι διαφανείς, να παρέχουν ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες και να είναι υπόλογες έναντι των Πολιτών.

Σύμφωνα με τη Loredana Mancini, συντονίστρια της σύμπραξης του έργου Vision «ιδιωτικότητα είναι το δικαίωμα κάθε ατόμου να μένει μόνο του. Ειδικά το Vision θα προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν, τροποποιούν, διαχειρίζονται και διαγράφουν τις ατομικές τους πληροφορίες και να αποφασίζουν πώς και με ποιους όρους αυτές οι πληροφορίες θα διαβιβάζονται σε τρίτους. Η προστασία της ιδιωτικότητας υλοποιείται όχι μόνο δια της διασφάλισης των προσωπικών πληροφοριών, αλλά και δια της δημιουργίας μιας σχέσης πλήρους εμπιστοσύνης ανάμεσα στον Πολίτη και τη Δημόσια Αρχή».

 

πηγή: ΔΑΕΜ