Ποια δεδομένα έχουν μεγαλύτερη αξία; Νίκος Γεωργόπουλος ΜΒΑ, CyRM

05/06/2015 16:09

Σύμφωνα με μελέτη του Ponemon Institute η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες τo κόστος ανα χαμένο record και ανά κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Πηγή 2015 – Cost of Data Breach Study Global Analysis – Ponemon Institute Research Report

 

Για την αντιμετώπιση των χρηματοικονομικών επιπτώσεων που προέρχονται από παραβιάσεις συστημάτων και απώλεια δεδομένων αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των περιστατικών αποτελεί η ασφάλιση Cyber Insurance δίνοντας εκτός από τις χρηματικές αποζημιώσεις και πρόσβαση σε ομάδες ειδικών οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει πλήθος περιστατικών.

 

Ενώ η ασφάλιση δεν μπορεί να αποτρέψει ένα περιστατικό παραβίασης, όπως αυτή της Sony που συνέβη πρόσφατα, μπορεί να βοηθήσει και να ελαχιστοποιήσει την οικονομική καταστροφή και τη βλάβη της φήμης που μπορεί να συντελεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Αύξηση των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων θα έχουμε με την εφαρμογή της προτεινόμενης ευρωπαικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Η νομοθεσία αυτή που παρουσιάστηκε τον  Ιανουάριο του 2013 από την Επίτροπο Δικαιοσύνης της ΕΕ, κα  Viviane Reding , προβλέπει την αναθεώρηση των  νόμων περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ και αναμένεται να ενσωματωθεί στο ευρωπαικό δίκαιο.

 

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι εταιρίες που δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την ασφάλεια των δεδομένων τους κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων που φθάνουν μέχρι €100εκ ή έως 5 % του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Περισσότερες πληροφορίες:www.cyberinsurancegreece.com , www.privacyrisksadvisors.com.