Περισσότερα από 8.000 περιστατικά παραβίασης ασφάλειας έχουν αναφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο GDPR

08/12/2018 19:40

Περισσότερα από 8.000 περιστατικά παραβίασης ασφάλειας και απώλειας προσωπικών  δεδομένων έχουν αναφερθεί στον επίτροπο για την προστασία των δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) τον Μάιο του 2018 , αυτό απόκάλυψε η  Elizabeth Denham, επίτροπος γα την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ομιλία της στη Νέα Ζηλανδία. Σύμφωνα μετα παραπάνω στοιχεία αντιστοιχούσαν κατα μέσο όρο 41 περιστατικά παραβίασης ασφάλειας ανα ημέρα.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων που άρχισε να εφαρμόζεται στις 25 Μαΐου του τρέχοντος έτους επιβάλλει στις εταιρίες που πέφτουν θύματα περιστατικών παραβίασης ασφάλειας να γνωστοποιούν τα περιστατικά στις αρμόδιες αρχές και στα υποκείμενα των δεδομένων αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την φύση των δεδομένων που χάθηκαν.

Η επίτροπος δήλωσε επίσης ότι η εφαρμογή του Κανονισμού έχει προκαλέσει αύξηση των καταγγελιών για περιστατικά παραβίασης ασφάλειας.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του παρόχου ασφάλειας Gemalto, το 66% των καταναλωτών "είναι απίθανο να ψωνίσουν ή να συνεργαστούν  με έναν οργανισμό από τον οποίο έχουν  κλαπεί οικονομικές ή ευαίσθητες  πληροφορίες του