Πάνω από 2.400 τα μέλη του Cyber Privacy Risks Advisors LinkedIn Group.

30/09/2016 10:50

Τα 2.409 Μέλη έφθασαν τα μέλη του Cyber Risks Advisors LinkedIn Group στους 36 μήνες λειτουργίας του κατατάσσοντάς το μέσα στα μεγαλύτερα θεματικά group του LinkedIn που ασχολούνται με κινδύνους Cyber & Privacy Risk.

 

Ο σκοπός του Group είναι: η δημιουργία μιας ομάδας που θα συζητά θέματα παραβίασης ιδιωτικότητας, παραβίασης συστημάτων, διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών και τρόπους αντιμετώπισής τους.

 

Στο Cyber Risks Advisors συμμετέχουν επαγγελματίες και στελέχη που ασχολούνται με το Information Security, δικηγόροι, στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επικοινωνιολόγοι, Εξυπηρέτησης Πελατών, Ασφαλιστές και Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και συζητούν την ανάγκη για την δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών, την ανταλλαγή απόψεων για σχετικά θέματα που τους απασχολούν. 

 

Ο Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) ο οποίος θα ισχύσει από τον Μαϊο του 2018 απαιτεί από τις εταιρίες που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα να λάμβανουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να δημιουργήσουν πολιτικές και διαδικασίες να ορίσουν έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), να δημιουργήοουν πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών, να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους κατάλληλα και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών σε περίπτωση περιστατικών απώλειας δεδομένων. Η μη συμμόρφωση των εταιριών μπορεί να επιφέρει πρόστιμα έως 4% του ετήσιου τζίρου τους.      

 

Το Cyber Risks Advisors  αποτελεί ένα καθημερινό εργαλείο ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων σε διαχείριση περιστατικών απώλειας δεδομένων προσφέροντας πληροφόρηση για περιστατικά που έχουν γίνει στο εξωτερικό και τρόπους αντιμετώπισής τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.