Πανδημία: Η Ενσυναίσθηση σαν Παράγοντας Ανθεκτικότητας & Ανάκαμψης του Δημήτρη Γεωργόπουλου

03/05/2020 18:56

Η πανδημία COVID-19 γιγαντώθηκε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δημιουργώντας -πολλές φορές- συνθήκες πρωτόγνωρες και δύσκολες στη διαχείρισή τους, σηματοδοτώντας μια νέα κρίση.

Οι περισσότερες αναλύσεις συμφωνούν ότι η επόμενη ημέρα θα έχει αλλαγές και διαφοροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών πριν την πανδημία, ορίζοντας μια νέα πραγματικότητα, σε τομείς που αφορούν την οργάνωση, το ανθρώπινο δυναμικό, τις πωλήσεις, τη διαχείριση πελατών, την επικοινωνία, κλπ.

Στη διάρκεια της κρίσης θα πρέπει επιτευχθεί τόσο η γρήγορη προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα όσο και ο επαναπροσδιορισμός του μοντέλου λειτουργίας της εταιρείας ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις. Στόχος είναι η εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών και πρακτικών που δημιουργούν ισχυρότερες δομές ενισχύοντας την ανθεκτικότητα, την ανάκαμψη και την ανάπτυξη.

Εάν αναλύσουμε την ετοιμολογία της λέξης κρίση θα θυμηθούμε ότι προέρχεται από το ρήμα «κρίνω» που σημαίνει: Αποφασίζω, Επιλέγω, Προτιμώ, Διευθετώ, Ερευνώ, Ερωτώ, Αντιλαμβάνομαι, Παίρνω θέση μεταξύ «θετικού» & «αρνητικού». Οι έννοιες αυτές μπορεί να αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές στο σχεδιασμό της στρατηγικής και των πρακτικών που θα ακολουθήσουν.

Για να επιτευχθεί η ανθεκτικότητα και η ανάκαμψη, μια σειρά ενεργειών πρέπει να αφορά το προσωπικό και τους πελάτες της εταιρείας θεωρώντας ότι αποτελούν από τους βασικούς πυλώνες της. Ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης θα πρέπει να κατανοήσουμε τις ανάγκες, τις αντιλήψεις αλλά και τη συναισθηματική κατάσταση που βιώνουν.

Κατεβάστε το Report για να δείτε με ποιες ενέργειες οι πυλώνες αυτοί μπορούν να ενισχυθούν.

Περισσότερα για το συγγραφέα μπορείτε να βρείτε στο LinkedIn Profile του.