Οι επιθέσεις DDoS από τις πιο ακριβές ψηφιακές απειλές για τις εταιρείες

05/10/2016 17:47

Υψηλό κόστος για μια επιχείρηση, το οποίο μπορεί να υπερβεί ακόμη και το $1,6 εκατ., έχει μια μόλις επίθεση DDoS. Οι επιθέσεις DDoS από τις πιο ακριβές ψηφιακές απειλές, με τις οποίες μπορεί να έρθει αντιμέτωπη μία εταιρεία, αν και το κόστος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα ανιχνεύεται η επίθεση.

Τα παραπάνω ευρήματα εντοπίζει έρευνα “Corporate IT Security Risks 2016” των Kaspersky Lab και B2B International, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 4.000 εκπρόσωποι επιχειρήσεων από 25 χώρες.

Στη διάρκεια της έρευνας, εταιρείες διαφόρων μεγεθών, που δέχτηκαν επιθέσεις DDoS κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, ρωτήθηκαν για το ύψος των δαπανών που προέκυψαν από αυτές.

“Όπως αποδείχτηκε, για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (20% και 19% αντίστοιχα), οι μεγαλύτερες δαπάνες προκλήθηκαν από αλλαγές στην πιστοληπτική και ασφαλιστική τους αξιολόγηση, γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη αν λάβουμε υπόψη ότι πολλές επιθέσεις DDoS γίνονται δημοσίως γνωστές”, διαπιστώνει η έκθεση.

Για τις μικρές επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες δαπάνες από επιθέσεις DDoS αφορούσαν σε πληρωμές υπερωριών για τους εργαζόμενους (17%). Ακόμη, οι επιθέσεις DDoS αναφέρθηκαν ως μία από τις πέντε κορυφαίες απειλές που θα μπορούσαν να αναγκάσουν τις εταιρείες να προσλάβουν νέους υπαλλήλους. Ειδικότερα, το 37% των οργανισμών, που έπεσαν θύματα τέτοιων επιθέσεων, σχεδιάζουν, ήδη, να αυξήσουν σημαντικά το προσωπικό τους στον τομέα της Πληροφορικής. 

Κόστη
Άλλα σημαντικά κόστη που σχετίζονται με επιθέσεις DDoS περιελάμβαναν τις αποζημιώσεις πελατών (12%), την αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής και λογισμικού (10%), την εκπαίδευση του προσωπικού (10%) και τα έξοδα δημοσίων σχέσεων για την αποκατάσταση της φήμης μιας εταιρείας (9%). Αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα μέσο κόστος μιας επίθεσης DDoS περίπου στα $106.000  για μικρότερες εταιρείες και μέχρι και πάνω από $1,6 εκατ. για μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Χρόνος ανίχνευσης
Ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης ήταν ότι, αν μια επίθεση ανιχνευτεί στις πρώτες 24 ώρες, τα έξοδα μπορεί να είναι σχεδόν τα μισά σε σύγκριση με μια επίθεση που ανιχνεύεται πάνω από μια ημέρα αργότερα.

“Η έρευνα μας δείχνει ότι οι επιθέσεις DDoS είναι από τις πιο ακριβές ψηφιακές απειλές που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Είναι πιο ακριβές από έναν ιό ή μια “μόλυνση” με κάποιο πρόγραμμα cryptomalware. Ακόμη και μια επίθεση DDoS μπορεί να απενεργοποιήσει τις online υπηρεσίες μιας επιχείρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, να βλάψει τη φήμη της και να της στερήσει υπάρχοντες ή μελλοντικούς πελάτες”, σημειώνει η Kaspersky Lab.

Πηγή www.sepe.gr