Νίκος Γεωργόπουλος: Ανασφάλιστα τα «άυλα περιουσιακά» στοιχεία των εταιρειών

31/03/2019 18:46

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας αποτελούν το 70% εως 80% του Ισολογισμού μιας εταιρίας.

Στη σημερινή εξαιρετικά ανταγωνιστική οικονομία βασισμένη στη γνώση, η ανάγκη για καινοτομία και νέες ιδέες είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Οι ιδέες και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και τα σχέδια, γνωστά ως πνευματική ιδιοκτησία (IP), έχουν τώρα μεγαλύτερη αξία από τα υλικά περιουσιακά στοιχεία.

Βλέποντας πώς  δημιουργήθηκαν οι νέοι εκατομμυριούχοι επιχειρηματίες, θα δει κανείς πόσο κερδοφόρα μπορεί να είναι μία καινοτόμος ιδέα που υλοποιείται σωστά.

Ωστόσο, λιγότερο από το 1% της Πνευματικής Ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων είναι ασφαλισμένο, αυτό δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία αυτών των πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων. Ο αυξανόμενος αριθμός αγωγών που σχετίζονται με την Πνευματικής Ιδιοκτησίας παγκοσμίως κάθε χρόνο και η αύξηση των αποζημιώσεων που απονέμονται σημαίνει ότι στην επιχείρηση χωρίς ασφάλιση Πνευματικής Ιδιοκτησίας μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια και να οδηγήσει στην καταστροφή της ίδιας της εταιρείας.

Σήμερα, η Πνευματική Ιδιοκτησία μιας εταιρείας δεν σχετίζεται μόνο με το εμπορικό σήμα της αλλά περιλαμβάνει σχέδια για προϊόντα, διαδικασίες και  αλγορίθμους που χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της στην αγορά. Η απώλεια τους μπορούν να απειλήσουν την θέση της στην αγορά.

Κάθε επιχείρηση που παράγει, εμπορεύεται ή πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες διατρέχει τον κίνδυνο να κατηγορηθεί ότι παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός τρίτου μέρους. Για πολλές εταιρείες, οι νομικές αμοιβές από μόνες τους είναι ένα μεγάλο κόστος το οποίο δεν μπορούν εύκολα να επωμιστούν.

Η ασφάλιση καλύπτει τις αμοιβές και τα έξοδα νομικής εκπροσώπησης καθώς και τις αποζημιώσεις που απονέμονται προστατεύοντας την εταιρία που τυχόν υποστεί περιστατικό παραβίασης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού. Η εγγραφή ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας εξασφαλίζει μια εφεύρεση ή μια διαδικασία, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να ελέγχει τη χρήση του και να μεγιστοποιεί την κερδοφορία της. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι προσεκτικές όχι μόνο για πιθανές αγωγές από ανταγωνιστές, αλλά και από εταιρίες γνωστές ως patent trolls.

Οι patent trolls είναι εταιρείες που παράγουν έσοδα μέσω αγωγών για παράνομη χρήση πατέντας και αιτήσεων αδειοδότησης. Οι εταιρείες αυτές απευθύνονται σε επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες φέρονται να παραβιάζουν ένα από τα δικά τους διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Στη συνέχεια, θα προσεγγίσουν την επιχείρηση και θα απαιτήσουν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη διαδικασία ή το προϊόν ή να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη διαδικασία με  αντάλλαγμα αποζημιώσεις για την παρελθούσα ή μελλοντική χρήση των πατεντών που επιβαρύνουν οικονομικά και μπορούν να οδηγήσουν σε δυσμενή οικονομική κατάσταση μια εταιρεία.

Ο αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται κάθε χρόνο αυξάνεται με τις περισσότερες υποθέσεις που φθάνουν στο δικαστήριο να οφείλονται στις εταιρίες patent trolls.

Ενώ οι εταιρίες patent trolls ήταν παλιότερα μόνο στις ΗΠΑ, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ και την Ασία. Το κόστος της υπεράσπισης τέτοιων περιπτώσεων θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας μια μικρή εταιρεία, αλλά οι patent trolls αποτελούν επίσης σοβαρή απειλή για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να υποστούν επίσης τεράστια ζημιά εξαιτίας.

Πολλές εταιρείες δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει ακόμη ασφάλιση IP. Η ασφαλιστική αγορά IP είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση που παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες, μέχρι σήμερα προσπαθούσαν να διαχειριστούν μόνες τους τον κίνδυνο τώρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ασφάλιση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.

Εμείς σαν Cromar InsuranceBrokers με την ιδιότητα μας ως Coverholder της αγοράς των Lloyd’s σε πρώτο στάδιο  ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις για τις νέες δυνατότητες που τους προσφέρει η ασφάλιση Πνευματικής Ιδιοκτησίας και συνεργαζόμαστε μαζί τους για να τις ευαισθητοποιήσουμε και να παράσχουμε ένα σημαντικό εργαλείο της διαχείρισης κινδύνων μέσω της ασφάλισης. Και στην Ελληνική αγορά υπάρχουν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών καί όλων των κλάδων που διατηρούν περιουσιακά στοιχεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας οι οποίες αφού κάνουν μια ανάλυση αυτών θα πρέπει να δούν πως μπορούν καλύτερα να προστατεύσουν τους Ισολογισμούς τους

Νίκος Γεωργόπουλος, ΜΒΑ, cyRM, CertifiedDPO

CROMAR Coverholder at Lloyd’s – Co Founder The DPO Academy