Ναυτιλία: Οι πειρατές ήδη εκμεταλλεύονται «κενά» στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου με στόχο την κλοπή συγκεκριμένων εμπορικών πλοίων

28/03/2016 13:02

Η εξάρτηση του κλάδου της ναυτιλίας από την τεχνολογία διασύνδεσης εγκυμονεί και κινδύνους. Η έκθεση σε κινδύνους του κυβερνοχώρου εκτείνεται πέρα από την απώλεια δεδομένων. Ένα πλήθος αξιοσημείωτων περιστατικών στον κυβερνοχώρο και τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου του «Internet των Πραγμάτων» (IoT) και της ηλεκτρονικής πλοήγησης σημαίνει ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί να έχει μόνο λίγα χρόνια στη διάθεσή της για να προετοιμαστεί για τον κίνδυνο απώλειας πλοίου. «Οι πειρατές ήδη εκμεταλλεύονται «κενά» στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου με στόχο την κλοπή συγκεκριμένων εμπορικών πλοίων», λέει ο Καπετάνιος Andrew Kinsey, Senior Marine Risk Consultant της AGCS. «Ο κίνδυνος του κυβερνοχώρου δεν πρέπει να υπερεκτιμάται. Στην πραγματικότητα, κανένας δεν μπορεί να παραβιάσει έναν εξάντα.»

Το 2015, ήταν η πρώτη χρονιά της τελευταίας πενταετίας, που οι επιθέσεις πειρατείας δε μειώθηκαν. Στη Νοτιοανατολική Ασία οι επιθέσεις αυξήθηκαν και αντιπροσωπεύουν το 60% του συνόλου των συμβάντων. 

Διαβάστε την πλήρη Έκθεση «Safety and Shipping Review 2016«.

Πηγή:www.insurancedaily.gr