Κυβερνοεπιθέσεις και ασφάλιση cyber insurance!

17/05/2017 10:48
Κυβερνοεπιθέσεις και ασφάλιση cyber insurance!

Σε παγκόσμια επιδημία εξελίσσονται οι συντονισμένες κυβερνοεπιθέσεις που παρέλυσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, τις τηλεπικοινωνίες στην Ισπανία, εταιρίες όπως η Renault στη Γαλλία και στην Ελλάδα όπως ανακοινώθηκε μέχρι στιγμής το κέντρο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Αριστοτελείου Πανεστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους New York Times, τουλάχιστον 12 χώρες έχουν αναφέρει τις τελευταίες ώρες μαζικές επιθέσεις στα συστήματα κρατικών και ιδιωτικών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα αιτία των μαζικών αυτών επιθέσεων είναι η διαρροή του malware από μια ομάδα χάκερ που εκμεταλεύθηκε ένα κενό ασφαλείας των windows για το οποίο η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημέρωση για τους χρήστες, πολλοί όμως από αυτούς δεν είχαν πραγματοποιήσει ακόμα την σχετική ενημέρωση.

Η ασφάλιση Cyber Insurance αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής για τη διαχείριση των κινδύνων που πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε εταιρία για να διαχειριστεί τον υπολοιπόμενο κίνδυνο που δεν μπορεί να μειώσει με την χρήση διαδικασιών και πολιτικών διαχείρισης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 100% ασφάλεια δεν υπάρχει θα πρέπει να εξετάσουν την δυνατότητα μεταφοράς του κινδύνου που απομένει και δεν μπορούν να μειώσουν περαιτέρω σε ασφαλιστικά προϊόντα cyber insurance.

Ενώ η ασφάλιση δεν μπορεί να εμποδίσει ένα περιστατικό παραβίασης ασφάλειας, μπορεί εκτός από την κάλυψη των οικονομικών επιπτώσεων, να βοηθήσει και το πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών της εταιρείας με την παροχή βοήθειας μέσω εξειδικευμένων παρόχων που παρέχουν τις κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, όταν εμφανίζεται συμβάν μειώνοντας τις επιπτώσεις της παραβίασης στους πελάτες, τη φήμη της εταιρείας και το εμπορικό σήμα της.

Η ασφάλιση cyber insurance καλύπτει:

• Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία στην οποία τα είχαν δώσει
• Έξοδα και Υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών
• Διακοπή Εργασιών – καλύπτει απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών
• Κυβερνοεκβιασμό – Κάλυψη για διαχείριση περιστατικών εκβιασμού από απειλές που μπορεί να βλάψουν ένα δίκτυο ή να οδηγήσουν σε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών
• Διοικητικά Πρόστιμα – που τυχόν επιβληθούν από αρμόδιες αρχές για περιστατικά απώλειας δεδομένων (data breach)

Με την βοήθεια της ασφάλισης cyber insurance οι επιχειρήσεις θα προστατεύσουν τους Ισολογισμούς τους και θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συνέπειες των περιστατικών αυτών.

Η αγορά των Lloyd’s παρέχει τις κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις, για να αντιμετωπίσουν καιι να διαχειρτισθούν οι εταιρίες τέτοιου είδους περιστατικά.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο της αγοράς στον τομέα αυτό είναι οι Beazley με ετήσια ασφάλιστρα στον συγκεκριμένο τομέα άνω των $400εκ και μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση περιστατικών (η ομάδα της έχει διαχειρισθεί πάνω από 5.000 περιστατικά), στην Ελληνική αγορά η λύση των Beazley ‘Beazley Global Breach Solution’ προωθείται από την Cromar Coverholder at Lloyd’s.

Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε την βραβευμένη από την αγορά των Lloyd’s εκπαιδευτική μηχανή www.cyberinsurancequote.gr.

 


Νίκος Γεωργόπουλος
Cyber Privacy Risks Insurance Advisor
Cromar coverholder at Lloyds
www.cyberinsurancequote.gr