J. Croker – Cromar: Δημιουργούμε νέες λύσεις και προσεγγίζουμε νέες αγορές

31/10/2016 07:41

Mε σταθερούς ρυθμούς συνεχίζει την ανάπτυξή της η Cromar, επενδύοντας σε νέα προϊόντα και αγορές. Έχοντας στη φαρέτρα της συνεργασία με τους Lloyd’s δημιουργεί νέες υπηρεσίες και δίνει έμφαση σε καινοτόμα ασφαλιστικά εργαλεία. Ο κ. J. Croker μιλά στο Ασφαλιστικό Marketing για τους κλάδους στους οποίους εστιάζει η ψηφιακή εποχή της ιδιωτικής ασφάλισης.

J. Croker

Ο John Croker, CEO Cromar Insurance Brokers LTD

 

 

Στην πράξη η ιδιότητα της Cromar ως coverholder των Lloyd’s τι συνεπάγεται για τον ασφαλισμένο και το διαμεσολαβητή συνεργάτη της; Συνεργάζεστε και με άλλες εταιρείες;

Η Cromar ως Coverholder των Lloyd’s, διαθέτει πολυετή εμπειρία στη δημιουργία και προώθηση εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων. Στόχος μας είναι η δημιουργία ασφαλιστικών λύσεων σε συνεργασία με την αγορά των Lloyd’s οι οποίες προσφέρουν στον ασφαλισμένο και στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή:

• την Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

• και καινοτόμες ασφαλιστικές καλύψεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

H πρόσβαση στην αγορά των Lloyd’s μας δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων στη διεθνή ασφαλιστική αγορά και την εισαγωγή νέων καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία διαθέτουμε στην ελληνική αγορά μέσω συνεργαζόμενων δικτύων. Ως Coverholder των Lloyd’s έχουμε εξουσιοδότηση δέσμευσης (binding authority) από ηγετικά συνδικάτα τους, κάνουμε ανάληψη κινδύνου (underwriting) εκ μέρους των συνδικάτων που δεσμεύουμε, ασφαλίζουμε τους πελάτες στην αγορά του Λονδίνου, εκδίδουμε συμβόλαια Lloyd’s και πληρώνουμε ζημιές. 

Διατηρούμε ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα –όπου και η έδρα μας– και στη Θεσσαλονίκη και συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους διαμεσολαβητές σε όλη την Ελλάδα. 

Τόσο ο ασφαλισμένος όσο και ο συνεργάτης της Cromar απολαμβάνουν την αξιοπιστία και τα προνόμια της αγοράς των Lloyd’s, μιας αγοράς που επιλέγουν να ασφαλιστούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και ιδιώτες μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, την άμεση εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους και την οργανωτική υποστήριξή τους με κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες. 

Θέλοντας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις στους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας τοποθετούμε κινδύνους στη Διεθνή Ασφαλιστική Αγορά, όπως επίσης και στην ελληνική, σε εταιρείες με υψηλό περιθώριο φερεγγυότητας.

 

Πώς θα διαμορφωθούν με βάση τις εκτιμήσεις σας τα μεγέθη της Cromar το 2016 και τι αναμένετε μελλοντικά με δεδομένες τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες;

Αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν εταιρεία είναι ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης που διαχρονικά εμφανίζουμε από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μας. Ειδικά για τη φετινή χρονιά τα παραγωγικά μεγέθη μας εμφανίζουν σταθερή ανοδική πορεία σε σχέση με τα αντίστοιχα της περσινής περιόδου. 

Αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και εκτιμώντας τι θα γίνει στο μέλλον επιλέγουμε τμήματα της αγοράς που μας ενδιαφέρουν, δημιουργούμε κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες και συνεργαζόμαστε με τα κατάλληλα δίκτυα διαμεσολαβητών.

 

 

Δραστηριοποιείστε σε όλους τους κλάδους; Σε ποιους τομείς δίνετε έμφαση για να στηρίξετε την ανάπτυξή σας;

 

Προσφέρουμε ασφαλιστικά προϊόντα για ιδιώτες και εταιρείες που θέλουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά κινδύνους γενικών ασφαλίσεων. Έμφαση δίνουμε στους κλάδους Περιουσίας, Μεταφορών, Σκαφών, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Τεχνικών Ασφαλίσεων, Marine και ασφάλισης Cyber insurance. Στόχος μας είναι η συνεχής ανάπτυξη των ασφαλιστικών λύσεων που προσφέρουμε και η καινοτομική προσέγγιση των νέων αγορών που δημιουργούνται. 

 

Για το λόγο αυτό εξελίσσουμε συνεχώς τα ασφαλιστικά προγράμματα που διαθέτουμε στην αγορά, προσθέτοντας νέες ασφαλιστικές καλύψεις, όπως κάναμε στα προγράμματα Secure Home και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων (Secure PI3) και δημιουργώντας νέες αγορές όπως στην ασφάλιση Cyber Insurance.

 

H αναμενόμενη ανάπτυξη της αγοράς Cyber Insurance λόγω της ύπαρξης του Νέου Γενικού Κανονισμού για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), o οποίος θα ισχύσει τον Μάιο του 2018, θα δημιουργήσει μια νέα αγορά και θα δώσει τη δυνατότητα σε εξειδικευμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Γνωρίζοντας την ελληνική αγορά και την κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων δημιουργήσαμε εξειδικευμένες ιστοσελίδες ενημέρωσης (www. cyberinsurancegreece.com & www. cyberinsurancequote.gr) για τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που τους προσφέρει η ασφάλιση Cyber Insurance. 

 

Ενημερώσαμε πάνω από 200 επιχειρήσεις συμμετέχοντας σε εξειδικευμένα σεμινάρια και συνέδρια στα οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών αυτών. Η ασφάλιση σκαφών είναι μία αγορά που μας ενδιαφέρει επίσης μιας και η αγορά των Lloyd’s αποτελεί σημείο αναφοράς για αυτή, η περαιτέρω ανάπτυξής της όμως συνδέεται με την επανατοποθέτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών.

 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις –από τη διαχείριση δεδομένων μέχρι την τηλεματική και τα αυτόνομα οχήματα– παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ασφαλιστικών προϊόντων. Πιστεύετε ότι η ελληνική αγορά έχει επάρκεια σε τεχνογνωσία και στελέχη για να καλύψει τις νέες αυτές ανάγκες;

Η ενσωμάτωση λειτουργιών του διαδικτύου των πραγμάτων (internet of thinks), τα drones, τα big data και η χρήση της τεχνολογίας blockchain θα αλλάξει μελλοντικά τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών, των διαμεσολαβητών και των πελατών. 

Οι νέες τεχνολογίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων και θα επηρεάσουν τόσο τη διανομή όσο και την εξυπηρέτηση που προσφέρουν εταιρείες και διαμεσολαβητές. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας διαμεσολαβητές και εταιρείες θα προσπαθήσουν να κτίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην εξυπηρέτηση των πελατών και στην απλοποίηση του τρόπου λειτουργίας τους. Τα δεδομένα αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εποχής μας και η σωστή αξιολόγηση και χρήση τους οδηγεί σε παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών σε πελάτες και διαμεσολαβητές.

 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να «αντιγράψουν» υπηρεσίες και τρόπους λειτουργίας εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε άλλους επιχειρηματικούς χώρους όπως τις τηλεπικοινωνίες, τα καταναλωτικά προϊόντα, supermarkets, εταιρείες πετρελαιοειδών. Επίσης, θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται για τη δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών με τα τμήματα Marketing εταιρειών άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 

Η ελληνική αγορά διαθέτει στελέχη με εμπειρία στη διαχείριση των νέων τεχνολογιών, δεν βρίσκονται όμως σήμερα στις ασφαλιστικές εταιρείες. Η ανάγκη δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών θα φέρει πιο κοντά αυτά τα στελέχη στην ασφαλιστική βιομηχανία η οποία θα πρέπει να εξελιχθεί και να αφομοιώσει την καινοτομία που θα φέρουν για να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσεγγίσει νέα τμήματα της αγοράς που μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιούσαν την ασφάλιση σαν εργαλείο οικονομικής προστασίας.

 

Κατεβάστε τη συνέντευξη σε pdf

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Οκτώβρης 2016