Η βίβλος της Swiss Re για τα ψηφιακά εγκλήματα

05/07/2016 17:55

Λύσεις για να προστατεύσουν τη λειτουργία τους από τους ψηφιακούς εγκληματίες αναζητούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα πελατών. Από ένα μικρό ξενοδοχείο μέχρι και έναν ασφαλιστικό όμιλο οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τις εταιρείες είναι πολλές.

Σύμφωνα με τη Swiss re η λύση του προβλήματος έγκειται στην ανάπτυξη μιας κοινής γλώσσας για την κατανόηση του κυβερνοχώρου. Οι απώλειες πάντως για τις επιχειρήσεις είναι μεγάλες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο έχουν αυξηθεί κατά  22% στη διάρκεια του 2015, προκαλώντας ζημιές που υπερβαίνουν το 1 δις λίρες. Η απειλή στον κυβερνοχώρο είναι πανταχού παρούσα. Έτσι δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι εγείρονται ανησυχίες.

Το βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι ότι δεν έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που θα τους επέτρεπαν να μετριάσουν, κατανοήσουν, και ποσοτικοποιήσουν το ρίσκο στον κυβερνοχώρο. Μια κοινή γλώσσα λόγου χάρη θα μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων να επικοινωνούν στον κυβερνοχώρο περιστατικά κινδύνου που σχετίζονται με έναν τρόπο που είναι κατανοητός εσωτερικά. Αυτή η ανάγκη οδήγησε την Swiss Re στη σύνταξη του The CRO Forum Concept Paper on a proposed categorisation methodology for cyber risk για την προτεινόμενη μεθοδολογία κατηγοριοποίησης για τον κίνδυνο στον κυβερνοχώρο.

Πηγή www.insurancedaily.gr