Η τεχνολογία ενώνει CEOs και θεσμικούς επενδυτές

08/06/2016 06:52

Σημείο σύγκλισης, για τους επικεφαλής των εταιρειών και τους θεσμικούς επενδυτές, αποτελεί η τεχνολογία. Ενώ σε πολλά πεδία οι CEOs και οι εκπρόσωποι της επενδυτικής κοινότητας έχουν διαφορετικές - και συχνά αποκλίνουσες - απόψεις για μια σειρά εταιρικών θεμάτων, η τεχνολογία φαίνεται να τους …ενώνει. Ο αντίκτυπος, που μπορεί να έχει η τεχνολογία στις ζωές των θεσμικών επενδυτών και των διευθυνόντων συμβούλων, αντανακλάται στην έντονη ανησυχία που εκφράζουν και οι δύο ομάδες για τις ηλεκτρονικές απειλές. 

Οι έξι στους δέκα επενδυτές και διευθύνοντες συμβούλους εκφράζουν ανησυχίες για τις ηλεκτρονικές απειλές. Οι ανησυχίες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες μεταξύ των θεσμικών επενδυτών (65%).

Έχει, επίσης, ενδιαφέρον το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δημογραφικές αλλαγές ως τις δύο σημαντικότερες παγκόσμιες τάσεις, που είναι πιθανότερο να μεταμορφώσουν τις προσδοκίες των επενδυτών από τις επιχειρήσεις μέσα στην επόμενη πενταετία.

Ένα άλλο σημείο σύγκλισης μεταξύ CEOs και επενδυτών αποτελεί, σύμφωνα με μελέτη της PwC, η άποψη τους για το τι παράγει τελικά αξία για μία επιχείρηση. Περίπου οι μισοί (53%) από τους επαγγελματίες του κλάδου των επενδύσεων και τους διευθύνοντες συμβούλους πιστεύουν ότι αποστολή μιας εταιρείας είναι να προσφέρει αξία στους πελάτες της.

Στα σημεία που ενώνουν την επιχειρηματική και την επενδυτική κοινότητα, περιλαμβάνεται η άποψη τους για το ποιες αγορές θεωρούν σημαντικές, καθώς οι ομάδες αναγνωρίζουν τις ΗΠΑ και την Κίνα ως αγορές - κλειδιά για τη μελλοντική ανάπτυξη των εταιρειών.

Διάσταση απόψεων
Η νέα παγκόσμια έρευνα της PwC (Redefining business success in a changing world) αποκαλύπτει, στον αντίποδα,  τη διάσταση απόψεων μεταξύ επενδυτών και διευθυνόντων συμβούλων σε κρίσιμα θέματα, όπως είναι τα κίνητρα απόδοσης, η διαθεσιμότητα σημαντικών δεξιοτήτων και η δημιουργία αξίας. Οι επαγγελματίες του κλάδου επενδύσεων, για παράδειγμα, εμφανίζονται πολύ λιγότερο ανήσυχοι για την έλλειψη δεξιοτήτων και τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί για την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των διευθυνόντων συμβούλων αντιμετωπίζουν την έλλειψη βασικών δεξιοτήτων ως απειλή για την επιχειρηματική ανάπτυξη, σε αντίθεση με το 48% των επαγγελματιών του κλάδου επενδύσεων.

Επίσης, η έρευνα διαπιστώνει ότι οι θεσμικοί επενδυτές είναι πολύ πιο πιθανό να θεωρούν ότι τα μη επαρκή κίνητρα απόδοσης αποτελούν εμπόδιο στον μετασχηματισμό της εταιρείας απ’ ό,τι οι διευθύνοντες σύμβουλοι.

Πιο συγκεκριμένα, οι μισοί από τους θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν στην έρευνα (49%) ανησυχούν για αυτό, σε αντίθεση με μόλις 17% των διευθυνόντων συμβούλων. Όσον αφορά τις αμοιβές, οι θεσμικοί επενδυτές με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια θεωρούν ότι τα μη επαρκή κίνητρα απόδοσης είναι ένα αρκετά σημαντικό θέμα.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι περισσότεροι από 7 στους 10 (73%) επενδυτές θεωρούν ότι οι εταιρείες θα πρέπει να εστιάζουν στη δημιουργία αξίας για τους επενδυτές σε σύγκριση με το 16% των διευθυνόντων συμβούλων, ενώ οι τελευταίοι (76%) και οι επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου (63%) πιστεύουν ότι η επιχειρηματική επιτυχία στο μέλλον δεν θα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τα κέρδη.

Η έρευνα
Η έρευνα της PwC βασίσθηκε στις απαντήσεις 438 επαγγελματιών του επενδυτικού κλάδου. Οι 286 απαντήσεις συλλέχθηκαν μέσω διαδικτυακής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από το Δεκέμβριο 2015 έως το Φεβρουάριο 2016 και οι 152 μέσω συνεντεύξεων, που έλαβαν χώρα ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2015 και τον Ιανουάριο 2016. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις απόψεις 1.400 διευθυνόντων συμβούλων, που συμμετείχαν στην πρόσφατη Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους Διευθύνοντες Συμβούλους. 

Πηγή www.sepe.gr