Η τεχνολογία Blockchain αναμένεται να αλλάξει το status quo στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

27/05/2016 07:41

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η διαταραχή (disruption) που προβλέπεται να δημιουργήσει σε κλάδους της αγοράς, όπως η λιανική τραπεζική, είναι συγκρίσιμη με την εμφάνιση του ίντερνετ τη δεκαετία του 2000.

Κάποιοι, ίσως, να έχουν ήδη ακούσει για το blockchain, ως την τεχνολογία που κρύβεται πίσω από το ψηφιακό νόμισμα bitcoin. Στην πραγματικότητα, είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Πρόκειται για μια πρόσφατη εξέλιξη, που αναμένεται να αλλάξει δραστικά τις πρακτικές χρηματοδότησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μειώνοντας κατά κύριο λόγο δραστικά τους φραγμούς στην είσοδο νεοφυών εταιρειών στην βιομηχανία του λεγόμενου FinTech (χρηματοοικονομική τεχνολογία).

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία blockchain

Ουσιαστικά, το blockchain πρόκειται για μία σειρά καταχωρίσεων που αφορούν συναλλαγές, σε ένα δημόσιο κατάστιχο (ledger). Κάθε καινούρια ομάδα καταχωρήσεων -ένα «block»- συνδέεται με τα προηγούμενα, δημιουργώντας μία «αλυσίδα» καταχωρίσεων, δηλαδή ένα «blockchain».

Τα blocks αυτά συνδέονται μονοσήμαντα μεταξύ τους. Προκύπτουν δε μέσα από μια διαδικασία που ονομάζουμε «proof of work», κατά την οποία επιτυγχάνεται η αλγοριθμική επίλυση ενός «δύσκολου» υπολογιστικού προβλήματος.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, το blockchain λειτουργεί ως ένα αποκεντρωμένο (decentralized) λογιστικό καθολικό, το οποίο είναι κοινό για όλους τους συμμετέχοντες, μιας και όλοι οι εμπλεκόμενοι αποθηκεύουν ένα αντίγραφό του· κάτι που εξασφαλίζει την ασφάλεια και η διαφάνεια των συναλλαγών.

Η ειδοποιός διαφορά -αναφορικά με την προστασία- προκύπτει από το γεγονός ότι δεν είναι πλέον απαραίτητη η ύπαρξη μιας ενδιάμεσης «έμπιστης» αρχής (πχ. μιας τράπεζας), ενώ η εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων μερών βασίζεται σε αλγοριθμική επιβεβαίωση.

Τα οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας blockchain

Η δημόσια πρόσβαση στο blockchain διευκολύνει το διαφάνεια στις συναλλαγές και τη διάχυση της πληροφορίας. Στο ίδιο πλαίσιο, διευκολύνεται η ελεγκτική διαδικασία με την εξάλειψη κάθε ενδεχομένου παραβάσεων, ακριβώς εξαιτίας της δημόσιας φύσης των δεδομένων.

Ταυτόχρονα, εκλείπει και η ανάγκη για ενδιάμεσα μέρη που αυξάνουν τα κόστη, αφού όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη συναλλαγή βρίσκονται κρυπτογραφημένες μέσα στο blockchain.

Έτσι, για παράδειγμα οι τράπεζες μπορούν να εξοικονομήσουν αρκετά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο με την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακανονισμού, των settlement fees και των cross-border πληρωμών.

Όπως το θέτει η έκθεση InnoVentures της ισπανικής τράπεζας Santander (την οποία μπορείτε να διαβάσετε στα αγγλικά εδώ), «οι τεχνολογίες που βασίζονται στο blockchain, μπορούν να προσφέρουν μείωση στα κόστη τραπεζικών κοντά στα 15-20 δισ. δολάρια ετησίως μέχρι το 2020», χρήματα τα οποία θα συνεισφέρουν άμεσα στην κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ως μέτρο σύγκρισης, το προαναφερθέν ποσό -που αφορά μόνο στις υποδομές συναλλαγών- θα αποτελεί μόνο το 30% του συνολικού παγκόσμιου τζίρου από τις απάτες που σχετίζονται με πιστωτικές κάρτες (credit card fraud) έως το 2020.

Ενδεικτικό, για τις διαδικασίες που θα επηρεάσει η τεχνολογία του blockchain στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ανά όγκο συναλλαγών και εμπλεκόμενων μερών, είναι το παρακάτω διάγραμμα:

Ήδη, τράπεζες με διεθνή δραστηριότητα (Deutsche Bank, Santander, BNP Paribas) και πολλοί οργανισμοί από το χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως η Visa, η Citi και ο NASDAQ, επιδιώκουν να υπερισχύσουν του ανταγωνισμού, συνεργώντας με πάροχους blockchain τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίσουν τις υφιστάμενες υποδομές και να επωφεληθούν από τη μη-γραμμική καινοτομία που εισάγει η συγκεκριμένη τεχνολογία.


Πηγή: https://www.cnn.gr/money/tech/story/6299/h-elliniki-startup-piso-apo-tin-texnologia-blockchain#ixzz49pPIb2Dr