Η ασφάλιση cyber δεν καλύπτει μόνο περιστατικά παραβίασης συστημάτων αλλά και λάθη εργαζομένων.

24/05/2017 11:46

Η  ασφάλιση cyber insurance δεν καλύπτει μόνο περιστατικά παραβίασης συστημάτων αλλά και λάθη εργαζομένων, ας δούμε ένα περιστατικό που καλύπτεται από την ασφάλιση cyber insurance και οφείλεται σε λάθος  εργαζομένου

 

Ενας εργαζόμενος σε μια εταιρία επιλογής στελεχών ο οποίος δούλευε για λογαριασμό μιας φαρμακευτικής εταιρίας έστειλε κατά λάθος στους 4 υποψηφίους που είχαν επιλεχθεί στην τελική φάση αξιολόγησης ένα email στο οποίο ήταν συννημένο ένα αρχείο το οποίο περιλάμβανε  στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) 43.000 υποψηφίων που είχαν πάρει μέρος σε διαδικασίες επιλογής τα προηγούμενα έτη.

 

Η εταιρία επικοινώνησε με την ασφαλιστική της εταιρία για να την ενημερώσει για το συμβάν και να ζητήσει βοήθεια για την διαχείρισή του. Ο Incident Response Manager που ανέλαβε την διαχείριση του συμβάντος επικοινώνησε με τους Εξειδικευμένους Δικηγόρους που συμμετέχουν στην ομάδα  διαχείρισης για να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να διαχειριστούν τις  ευθύνες  της  εταιρίας που προκύπτουν από το περιστατικό αυτό.

 

Πιθανές Οικονομικές Επιπτώσεις - Καλύψεις Ασφαλιστηρίου που ενεργοποιούνται

 

Τι πρέπει να θυμόμαστε: Ένα ανθρώπινο λάθος μπορεί να κοστίσει αρκετά χρήματα και όχι μόνο σε μία εταιρία. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η ασφάλιση cyber insurance δεν σχετίζεται μόνο σε περιστατικά παραβίασης συστημάτων αλλά πολλές αποζημιώσεις που έχουν συμβεί οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη των οποίων ο περιορισμός θα μπορούσε να γίνει με κατάλληλη εκπαίδευση και διαδικασίες. 

 

Νίκος Γεωργόπουλος cyRM MBA

Cyber Privacy Risk Advisor