Εξαιρετικά χρονοβόρα για τους ΙΤ managers τα θέματα κυβερνο-ασφάλειας

07/07/2015 15:03

 

Μεγάλο μερίδιο χρόνου στην ασφάλεια των συστημάτων τους έναντι ψηφιακών επιθέσεων αφιερώνουν, πλέον, οι ΙΤ managers. Σχεδόν οι μισοί διευθυντές πληροφορικής (49%) δηλώνουν ότι ξοδεύουν, τουλάχιστον, το 10% του χρόνου διαχείρισης IT μόνο για τη σύνταξη αναφορών για την τήρηση ρυθμιστικών κανόνων και πολιτικών ασφαλείας. Η δε αποκατάσταση των συμβάντων ασφαλείας, η εγκατάσταση και ενημέρωση των clients αναφέρονται ως οι εργασίες, που καταναλώνουν “υπερβολικά πολύ χρόνο” από τους διευθυντές Πληροφορικής.

Το 16% κατατάσσει το Bring Your Own Device (BYOD) ως τη μεγαλύτερη πρόκληση στη διαχείριση ασφάλειαςΤα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από έρευνα στους IT Managers, που διεξήγαγε η ESET®. Σύμφωνα με την έρευνα, με τις σημερινές προκλήσεις, οι IT managers και οι IT administrators αναζητούν εργαλεία, που απλοποιούν τις διαδικασίες και εξοικονομούν χρόνο. Και αυτό, καθώς αντιμετωπίζουν πολλές, διαφορετικές και αλληλοσυγκρουόμενες προτεραιότητες, που εμφανίζονται στο επιχειρησιακό IT περιβάλλον.

Σύμφωνα με την έρευνα, 99% των ερωτηθέντων αξιολόγησε την “ευκολία στη χρήση” ως “πολύ σημαντική” ή “σημαντική” για τη διαχείριση της ασφάλειας και το 87% συμφώνησε ότι ένας διαδικτυακός πίνακας θα ήταν χρήσιμος για την εξοικονόμηση του χρόνου των IT administrators.

 

Bring Your Own Device
Περαιτέρω, η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 16% των ερωτηθέντων κατατάσσει το Bring Your Own Device (BYOD) ως τη “μεγαλύτερη πρόκληση στη διαχείριση ασφάλειας, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις” με την “έλλειψη χρόνου” να ακολουθεί με 15%. Το BYOD αποτελεί μια αυξανόμενη προτεραιότητα για πολλούς οργανισμούς, αλλά οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την εφαρμογή μιας λύσης διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) ήταν η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης και η ταλαιπωρία της προσθήκης άλλου ενός εργαλείου διαχείρισης.

Υψηλά στη λίστα των προκλήσεων με τα θέματα ασφαλείας που αντιμετωπίζουν, κατατάσσουν τα στελέχη της Πληροφορικής την επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων (7%), αλλά και την ασφάλεια των συστημάτων και των υπηρεσιών Cloud (4%).

Ταυτότητα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σχεδόν 1.000 IT managers και IT administrators στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είχε δε ως στόχο να εντοπίσει τις σημαντικότερες ανησυχίες, που απασχολούν σε τεχνολογικά θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, επισημαίνει ότι, καθώς - όπως επισημαίνει - οι επιχειρήσεις γίνονται πιο ελκυστικός στόχος για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου, η ύπαρξη προληπτικής προστασίας, που είναι εύκολη στη διαχείριση, αλλά ταυτόχρονα αποδοτική, γίνεται όλο και πιο σημαντικό ζήτημα.

Η έρευνα καταλήγει ότι οι ίδιοι οι διευθυντές Πληροφορικής ζητούν την εγκατάσταση εκείνων των εργαλείων, που θα διευκολύνουν την αυτοματοποίηση των καθημερινών εργασιών διαχείρισης, εξοικονομώντας χρόνο για τους IT administrators και δίνοντας τους τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στο να κάνουν πιο ανταγωνιστική την επιχείρησή τους.

Πηγή: www.sepe.gr