Επιτόκια και κυβερνο-κίνδυνοι στους μεγαλύτερους κινδύνους της ασφαλιστικής βιομηχανίας σύμφωνα με έρευνα της PwC

21/08/2015 11:10

Οι κυβερνο-κίνδυνοι και τα επιτόκια συγκαταλέγονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες ανάμεσα στους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική βιομηχανία, σύμφωνα με νέα έρευνα που χαρτογραφεί τους κορυφαίους κίνδυνους του τομέα. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η είσοδος των κινδύνων αυτών, στην έρευνα «Insurance Banana Skins 2015» που διεξήχθη από το Centre For The Study Of Financial Innovation (CSFI) σε συνεργασία με την PwC, είναι ενδεικτική της ανησυχίας που επικρατεί στον ασφαλιστικό τομέα σε σχέση με τις νέες κανονιστικές ρυθμίσεις και την ευρύτερη μακροοικονομία. 

Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχόμενη φορά, συμμετείχαν περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι και παρατηρητές (ακαδημαϊκοί, σύμβουλοι, αναλυτές κα) του ασφαλιστικού τομέα από 54 χώρες, οι οποίοι κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τους μεγαλύτερους κίνδυνους των επόμενων 2-3 ετών. 

Οι κανονιστικές ρυθμίσεις αναδείχθηκαν για τρίτη συνεχόμενη φορά ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος των επιπτώσεων που επιφέρει η ρυθμιστική αλλαγή. Σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι κανονισμοί που διέπουν τη φερεγγυότητα και η συμπεριφορά της αγοράς μπορούν ενδεχομένως να επιβαρύνουν την ασφαλιστική βιομηχανία με κόστη και προβλήματα συμμόρφωσης. Μπορούν, επίσης, ν’ αποσπάσουν την προσοχή της διοίκησης από το να διευθύνει μια υγιή επιχείρηση, σε μια περίοδο που η βιομηχανία είναι αντιμέτωπη με διαρθρωτικές αλλαγές. 

Η ευρωπαϊκή οδηγία «Solvency ΙΙ», που αναμένεται να εισαχθεί την επόμενη χρονιά, αναδείχθηκε ως η κύρια πηγή ανησυχίας σε διεθνές επίπεδο Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης γενικότερα, παρουσιάζεται συρρίκνωση της ασφαλιστικής αγοράς που δεν αφορά ασφάλειες ζωής, και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.


Οι αυξημένες νομοθετικές ρυθμίσεις και ιδίως οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στη σχετική Οδηγία Φερεγγυότητας θα επιφέρoουν σημαντικές αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες. 

Οι κύριοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών κεφαλαίων ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας. Πρόκειται για καταστάσεις που ενδεχομένως να είναι δυσκολότερες για μικρότερους οργανισμούς, ειδικά εν μέσω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ευρωζώνη. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι συμμετέχοντες απάντησαν ότι αυστηρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις θα βοηθούσαν στην ενδυνάμωση των εταιρειών.