Ε.Ι.Ε.Π. CEO Breakfast: "CEO & Διαχείριση Περιστατικών Παραβίασης Πληροφοριών & Ασφάλιση Cyber Insurance"

10/01/2016 07:50

 

Ένα ακόμη CEO breakfast πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 με θέμα, "CEO & Διαχείριση Περιστατικών Παραβίασης Πληροφοριών & Ασφάλιση Cyber Insurance" και εισηγητή τον κ. Νίκο Γεωργόπουλο, ΜΒΑ, CyRM, Cyber Risk Advisorr Cromar Coverholder at Lloyd’s. 

 

Η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Ανώτατων Στελεχών. Η λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων προστασίας για την ασφάλεια των δεδομένων, αποτελεί θέμα εξαιρετικής σημασίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πελάτες, καθώς η αρνητική δημοσιότητα γύρω από μια διαρροή δεδομένων λόγω παραβίασης των κανόνων ασφα λείας και η μη σωστή διαχείριση της κατάστασης μπορεί να καταστρέψει την εταιρική φήμη. 

 

Η ασφάλιση Cyber Insurance αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου, η οποία δίνει εκτός από τις χρηματικές αποζημιώσεις, πρόσβαση σε ομάδες ειδικών οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει πλήθος περιστατικών και μπορούν σε συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Παραβίασης της ασφαλιστικής εταιρείας να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα περιστατικά παραβίασης, να περιορίσουν τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους και να προστατεύσουν την εταιρική φήμη. 

 

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό Newsletter

Η ασφάλεια πληρφοριών είναι ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου & των Ανωτάτων Στελεχών

Η ασφάλιση Cyber Insurance ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Κυβερνοεπιθέσεις: Αναγκαίος ο σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής

www.cyberinsurancegreece.com