Χαμηλή η ψηφιακή ωριμότητα του ασφαλιστικού κλάδου διεθνώς

10/11/2015 22:20

Χαμηλή βαθμολογία στις επιχειρήσεις, όσον αφορά την ψηφιακή τους ωριμότητα, δίνει ένα στα δύο στελέχη της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς. Η ψηφιακή ωριμότητα περιλαμβάνει έννοιες, όπως η χρήση των κοινωνικών δικτύων, η υιοθέτηση μακροπρόθεσμης ψηφιακής στρατηγικής, η συστηματική χρήση και ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων, το ψηφιακό μάρκετινγκ και τις αναταράξεις, που προκαλούν οι ψηφιακές συντάξεις και το Internet of Things. Η χαμηλή ψηφιακή ωριμότητα, μάλιστα, διαπιστώνεται την ίδια στιγμή, που εμπεδώνεται η άποψη ότι μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους να μειώσουν το κόστος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, των επενδύσεων, καθώς και της συμμόρφωσης με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου το 54% των κυβερνήσεων, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ρυθμιστικών αρχών αναγνωρίζουν την ανάγκη υιοθέτησης ψηφιακής τεχνολογίας και επικοινωνίας.

 

Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν έχει προσδιορίσει ακόμη πώς μπορούν να μεγιστοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες ευκαιρίες, που δημιουργούν οι ψηφιακές εφαρμογές

Τα παραπάνω διαπιστώνει έκθεση της ΕΥ, η οποία επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να στηρίξει καλύτερα ενημερωμένες επιλογές για τους καταναλωτές, η χρήση της από τον ασφαλιστικό κλάδο βρίσκεται σε εμβρυακή φάση.

 

Η έκθεση, που βασίζεται σε στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κυβερνήσεις, διαμορφωτές πολιτικής, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς και μεγάλων επιχειρήσεων, υπογραμμίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν στενά για να βελτιώσουν την οικονομική ευημερία των καταναλωτών, καθώς η έμφαση στο συνταξιοδοτικό μετατοπίζεται, πλέον, από συστήματα καθορισμένων παροχών σε συστήματα καθορισμένων εισφορών. 

 

Κομμάτι του παζλ

Η έρευνα δείχνει ότι, ενώ οι διαχειριστές κατανοούν την ευρύτερη εικόνα της σταδιακής μετακίνησης προς ψηφιακές πλατφόρμες, αναγνωρίζουν, επίσης, ότι το στοιχείο αυτό είναι μόνο μέρος της λύσης στην προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.

“Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει την ενδυνάμωση των καταναλωτών, αλλά αποτελεί ένα μόνο κομμάτι του παζλ. Για να βοηθηθούν πραγματικά να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η πατερναλιστική προσέγγιση του συστήματος καθορισμένων παροχών και να υιοθετηθεί μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση των οικονομικών αναγκών των καταναλωτών”, αναφέρει σχετικά ο επικεφαλής Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Υπηρεσιών της ΕΥ στην Κεντρική ΝΑ Ευρώπη, κ. Λάμπρος Γκόγκος.

Στρατηγική
Αν και η στρατηγική και ο σαφής καθορισμός των ρόλων αποτελούν τα θεμέλια της εμπιστοσύνης του κοινού στη διαχείριση των συντάξεων, σύμφωνα με την έκθεση, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δεν διαθέτουν σαφώς καθορισμένο μακροπρόθεσμο όραμα για τη σύνταξη και τη συνταξιοδότηση.

Επιπλέον, μόνο τα δύο τρίτα των κυβερνήσεων, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ρυθμιστικών αρχών διαθέτουν μια σαφώς καθορισμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ιδιωτικός τομέας θα κληθεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του οράματος και της στρατηγικής, καθώς οι πάροχοι διαθέτουν την εμπειρία και τις υποδομές για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, που συνδέονται με  τη διάθεση συνταξιοδοτικών προϊόντων.
 
Πηγη www.sepe.gr