Συνεργασία Beazley PLC, Aspen Insurance Holdings Ltd., και Brit Global Specialty στην αγορά Cyber Insurance

24/09/2015 12:55

Οι εταιρίες των Lloyd's  Beazley PLC, Aspen Insurance Holdings Ltd., και Brit Global Specialty συμφώνησαν στην δημιουργία μιας κοινοπραξίας για την ανάληψη κινδύνων Cyber Insurance σε χώρες  εκτός Αμερικής.

 

Η Beazley  θα αναλάβει την διοίκηση της κοινοπραξίας και την διαχείριση των ζημιών, λόγω της εμπειρίας της στην διαχείριση περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών (data breach).

Η Ομάδα διαχειρισης περιστατικών της Beazley ανακηρύχθηκε σαν η καλύτερη ομάδα για το 2015 από την Advisen.   

 

Η κοινοπραξία θα παρέχει ασφαλιστικά προϊόντα Cyber Insurance και προϊόντα αντασφάλισης σε πολλές χώρες.

 

Η συνεργασία αυτή αυξάνει την δυνατότητα της ανάληψης κινδύνων cyber insurance κατα  $60εκ δολλάρια ανα ασφαλιστήριο

 

Οι επιχειρήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών γρήγορα ανακαλύπτουν οτι και οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι πελάτες τους γνωρίζουν  εδώ και χρόνια: δηλαδή η παραβίαση συστημάτων και η απώλεια εμπιστευτικών πληροφοριών είναι ενα θέμα που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον μια και το θέμα δεν είναι εαν θα πεσουν θυματα ενός τέτοιου περιστατικού αλλά πότε.