Αύξηση της ασφάλισης κυβερνοκινδύνων δείχνει έρευνα της Moody’s

29/11/2015 08:34

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Moody’s Investors Service, αυτή τη στιγμή, περισσότερες από 50 ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν συνολικά αυτόνομη κάλυψη για κυβερνοκινδύνους, πέραν των ασφαλιστήριων επιχειρηματικής γενικής αστικής ευθύνης ή πολλαπλών κινδύνων που ασφαλίζουν έμμεσα κυβερνοκινδύνους. Μαζί με αυτά τα ασφαλιστήρια, ένας σημαντικός αριθμός ασφαλιστών προσφέρουν, επίσης, πολύτιμες υπηρεσίες αποφυγής ζημιών και μείωσης του κινδύνου. Στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται σε ισχύ το μεγαλύτερο μέρος των αυτόνομων ασφαλιστηρίων συμβολαίων για κάλυψη κυβερνοκινδύνων, ο συγκεκριμένος κλάδος παραμένει μια εξειδικευμένη αγορά εντός του κλάδου P&C, δημιουργώντας παραγωγή ασφαλίστρων ετησίως που ανέρχεται σε μερικά δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την Moody’s, η ασφάλιση του κυβερνοχώρου έχει δει ισχυρή ανάπτυξη, από 25% έως 35% σε κάθε ένα από τα τελευταία χρόνια, με τα όρια των τυπικών συμβολαίων να κυμαίνονται από $5 εκατ. έως $25 εκατ. ανά φορέα και με πολύ μεγαλύτερες καλύψεις διαθέσιμες σε κοινοπρακτική βάση. Η Moody’s βλέπει τη σημαντική επέκταση της ασφαλιστικής αγοράς στην ασφάλιση του κυβερνοχώρου ως πιστωτικά αρνητική, παρόμοια με την επέκταση και σε άλλα προϊόντα υψηλού κινδύνου/απόδοσης, όπως είναι η τρομοκρατία και η εγκληματικότητα, όπου οι underwriters ελέγχουν το φάσμα κινδύνου/απόδοσης του προϊόντος. Ωστόσο, παρά τις ισχυρές περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης της ασφάλισης του κυβερνοχώρου, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν γενικά προσεγγίσει την αγορά προσεκτικά, συχνά με την υποστήριξη των αντασφαλιστών. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, για να διατηρηθεί η ταχεία επέκτασή της.
 

«Η ασφάλιση κυβερνοκινδύνων έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία δύο χρόνια, ως αποτέλεσμα της συνειδητοποίησης του κινδύνου, μετά από την ευρεία δημοσιότητα που πήραν επιθέσεις σε εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κρατικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Moody’s, κ. AlanMurray. «Αν και η ασφάλιση του κυβερνοχώρου παραμένει ένα κομμάτι μέσα στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά P&C, πιστεύουμε ότι έχει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης».

Πηγή www.aagora.gr