Απώλεια φήμης, διακοπή εργασιών και διαχείριση περιστατικών παραβίασης συστημάτων οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι για τους risk managers

14/06/2015 19:01

Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε στα μέλη του RIMS’ στην Αμερική, των οποίων οι οργανισμοί που αντιπροσωπεύουν έχουν κερδοφορία άνω του $1δις, και ανήκουν σε διάφορους τομείς της οικονομίας, τα σημαντικότερα ευρήματα ήταν:

 

Cyber Insurance

Η ​​ασφάλιση Cyber Insurance είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της συνολικής στρατηγικής για τη διαχείριση των κινδύνων κάθε εταιρίας.  

Ενώ στον κυβερνοχώρο η ασφάλιση δεν μπορεί να εμποδίσει ένα περιστατικό ασφαλείας, μπορεί να βοηθήσει το πρόγραμμα ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρείας με την παροχή βοήθειας μέσω εξειδικευμένων παρόχων που παρέχουν τις κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό,  όταν εμφανίζεται συμβάν ασφάλειας μειώνοντας τις επιπτώσεις της παραβίασης στους πελάτες, τη φήμη της εταιρείας και το εμπορικό σήμα της.