2016: Τι αναφέρουν Kaspersky & Symantec στις ετήσιες εκθέσεις τους για την κυβερνοασφάλεια των υποδομών των επιχειρήσεων

14/01/2016 14:05

Το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων στις κρίσιμες υποδομές των επιχειρήσεων απασχόλησε τις 2 μεγάλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών Information Security στις ετήσιες εκθέσεις τους. Ακολουθούν οι προβλέψεις των 2 εταιριών. 

 

Kaspersky

«Το μελλοντικό ψηφιακό τοπίο για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει ένα νέο παράγοντα επίθεσης: τις υποδομές.

Αυτό συμβαίνει γιατί σχεδόν όλα τα πολύτιμα δεδομένα ενός οργανισμού είναι αποθηκευμένα σε server που βρίσκονται σε datacenters.

Επίσης, αναμένουμε ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα επιβάλουν αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη περισσότερων ψηφιακών εγκληματιών μέσα στο 2016», δήλωσε ο Yury Namestnikov, Senior Security Researcher της Παγκόσμιας Ομάδας Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky Lab.Symantec

Στη διασυνδεδεμένη βιομηχανία προβλέπεται τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και μεγάλος όγκος επιθέσεων, γεγονός που συνεπάγεται ότι πολλές εταιρείες θα πρέπει να θωρακιστούν κατάλληλα.

Η διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας που οφείλεται σε εξωτερικές επιθέσεις ή αποτυχίες θα αποτελέσουν σίγουρα μία πρόκληση για τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση και ανάπτυξη του Industry 4.0, αλλά θα υπάρξει μια αρκετά δύσκολη πορεία προς τη συνδεσιμότητα.

Οι στρατηγικές προστασίας των δεδομένων και οι απειλές τηλεμετρίας θα πρέπει να εξελιχθούν. 

Πιστεύουμε ότι οι CISOs, βάση σε κάθε επιχείρηση, θα κάνουν μια συνολική προσέγγιση της ασφάλειας των υποδομών πληροφορικής τους θεσπίζοντας ειδικά επίπεδα προστασίας. 

Η ενσωμάτωση της αρχής της ασφάλειας από το σχεδιασμό ακόμη των συσκευών μέχρι το πώς θα παράγουν νέες τεχνολογίες θα είναι καθοριστικής σημασίας για τα επόμενα χρόνια.

Είτε αναφερόμαστε στο σχεδιασμό που αφορά έξυπνες πόλεις, τις υποδομές ή τα διάφορα ρομπότ που θα αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα, πρέπει να είναι διασφαλισμένα τόσο στον προγραμματισμό, στην αναβάθμιση όσο και στην ταυτοποίηση τους.

Το περιβάλλον στο οποίο αυτές οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται, πρέπει να έχει αυτές τις αρχές μέσα στον πυρήνα του για να είμαστε βέβαιοι για την ασφάλεια και την αποφυγή απειλών σε μεταγενέστερα στάδια.