$10 δις. ασφάλιστρα εως το 2020 η Αμερικανική αγορά Cyber Insurance με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 36% σύμφωνα με την ABI Research.

04/08/2015 10:54

 

Πηγή: https://breachlevelindex.com/

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από  900 εκατομμύρια  αρχεία χάθηκαν το 2014 και τις συνθηκες που επικρατούν στην αγορά, περισσότερες εταιρείες έχουν αρχίσει νε εξετάζουν  σοβαρά  το ενδεχόμενο μεταφοράς του κινδύνου σε ασφαλιστικές εταιρίες.

Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων, λιγότερο από το 20% των μεγάλων επιχειρήσεων (επιχειρήσεις με 500 ή περισσότερους υπαλλήλους) έχουν προχωρήσει στην αγορά ασφαλιστικής κάλυψης.

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο, σε λιγότερο από 6%. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι  1-99 εργαζόμενους, ενώ το μέσο είναι 100-499 εργαζόμενοι.

Στην ασφαλιστική αγορά σήμερα δραστηριοποιούνται  πάνω από  50 ασφαλιστικές εταιρίες  με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι αμερικανικές εταιρίες , αν και οι ευρωπαίοι ασφαλιστές αναμένεται να προσφέρουν ασφαλιστικές λύσεις με την αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία των κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις.

Οι αλλαγές στην νομοθεσία θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταλύτη αλλαγής της Ευρωπαϊκής Αγοράς του cyber insurance και να αυξήσουν σημαντικά το μέγεθός της, το οποίο μπορεί να φθάσει τα €780εκ  το 2018 (Πηγή AGCS, Allianz). 

 

Ενα μεγάλο εμπόδιο για την ανάπτυξη της αγοράς είναι η έλλειψη των αναλογιστικών δεδομένων σχετικά με κυβερνοεπιθέσεις, αλλά αυτό αλλάζει γρήγορα με τις συνεχείς επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

 

Ανάπτυξη  Αμερικανικής & Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς Cyber Insurance

 

Το πως αναπτύχθηκε η Αμερικανική ασφαλιστική αγορά του Cyber Insurance στην Αμερική φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

 

Εξελιξη Αμερικανικής Αγοράς Cyber Insurance (2005– 2014)

 

Η νέα νομοθεσία της Ευρωπαικής Ενωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που πρόκειται να ενσωματωθεί στο Ευρωπαικό δίκαιο θα φέρει μαζί της εκτός από την αναγκαία ενημέρωση εντός 24 ωρών των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επίσης την υποχρεωτική ενημέρωση των υποκείμενων των οποίων χάθηκαν τα προσωπικά δεδομένα καθώς και διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για τις εταιρίες που λόγω εσφαλμένου χειρισμού τους  χάνουν δεδομένα.

 

To εκτιμώμενο μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία της ADVISEN είναι €224,2 εκ. για το 2015 και € 426εκ για το 2016.

 

Εξελιξη Ευρωπαϊκής  Αγοράς Cyber Insurance (2012 – 2016)

 

 

Οι ευρωπαϊκές  εταιρίες δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται το κίνδυνο που διατρέχουν σε περιπτώσεις παραβίασης ηλεκτρονικών συστημάτων και διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν έχουν μια ενιαία αντιμετωπιση απέναντι στον κίνδυνο  και οι μεσίτες ασφαλίσεων δεν έχουν την γνώση που απαιτείται για την κατανόηση των κινδύνων και την εκπαίδευση των πελατών.

 

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της συγκεκριμένης αγοράς είναι περισσότερο συνδεδεμένη με την απώλεια κερδών μιας επιχείρησης σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω στοχευμένων επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας (ddos).

 

www.cyberinsurancegreece.com